Leerkrachten met een duobaan hebben heel wat met elkaar af te stemmen. De leerstof bijvoorbeeld, en de resultaten van de leerlingen. Maar ook op pedagogisch niveau is het zinvol om op één lijn te zitten. Docenten zijn soms bang om hun eigen stijl op te moeten geven. Dat hoeft niet. Maar realiseer je dat je gedrag veel invloed heeft op de groep. Onduidelijkheid, doordat twee docenten heel verschillende stijlen hebben, zorgt voor onrust.

Wat vind jij van petten in de klas? Hoe ga je om met ouders? Wat doe je met pestgedrag? Maar ook: Hoe interpreteer jij het gedrag van je leerlingen en wat is je reactie? Als een kind een plotselinge brul door de klas geeft, wat doe je dan? En doet je collega hetzelfde? Het getuigt van vakmanschap als je dat soort zaken binnen een duobaan kunt afstemmen.  

The touch
Vooral bij het voorkomen van 'moeilijk gedrag' is afstemmen van het pro-actieve handelen van beide leraren van groot belang. Daarbij gaat het niet zozeer om protocollen of technieken, maar vooral ook om 'the touch', een soms intuïtief aanvoelen wat het juiste leraargedrag is op het juiste moment.
Een voorbeeld: Hans brult door de klas. Als de ene leraar direct reageert en de ander een reactie op het gebrul even uitstelt (‘ik kom zo bij je, ik ga eerst even...’) zal Hans de leraren tegen elkaar gaan uitspelen. Bij gelijke reacties weet Hans waar hij aan toe is en zal het brulgedrag uitdoven.
Naast afstemmen van didactiek, organisatie en regels, is dus afstemming van het pedagogisch vakmanschap van grote invloed op het klimaat in de klas.

Bewust van wat je doet
Goed afstemmen doe je door je in ieder geval bewust te zijn van je eigen gedrag. Dat kun je doen door naar jezelf te kijken en je af te vragen waarom je zo reageert, maar ook door bij elkaar in de klas te kijken. Veel van je gedrag is onbewust. Vertel elkaar wat je ziet, maak het concreet en onderzoek samen wat de beste manier is om in de toekomst met zo’n situatie om te gaan.

De groep om je vingers
Een voorbeeld is hoe we praten tegen leerlingen. We zijn geneigd tegen leerlingen die het goed doen langere zinnen te gebruiken en tegen en leerlingen die zich niet goed gedragen kortaf te zijn. Door je bewust te zijn van de effecten van je gedrag, kun je ermee gaan spelen. Je zult zien dat je de groep met jouw gedrag om je vingers kunt winden, mits je allebei hetzelfde doet. Leerlingen die merken dat jij het anders doet dan je collega, weten niet waar ze aan toe zijn.

Workshops
Wanneer ik workshops geef, werk ik met voorbeelden uit de groep. Dat levert altijd leuke verhalen op. We bespreken stap voor stap wat anderen in een situatie zouden doen en vragen ons af hoe een kind je reactie zou ervaren. Het gaat allemaal om bewustwording. Jouw gedrag beïnvloedt de groep. Als je een duobaan hebt, is het dubbel zo belangrijk je daar bewust van te zijn.

Over Peter Mol
Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning, Training en Advies. Daarnaast is hij auteur van boeken over gedragsproblemen en professioneel lerarengedrag, schrijft hij columns en spreekt hij op congressen
 
Dit aanbod sluit goed aan bij dit bericht

Meer weten over dit onderwerp?
Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Zo zorgen we ervoor dat jouw congres- of cursusdag veilig en prettig verloopt 2 minuten

Lees meer
Van meten naar weten

Van meten naar weten

De strategieën van Wiliam en het creëren van een leercultuur 5 minuten

Lees meer
ICT in de klas

ICT in de klas

Een goed begin is het halve werk 5 minuten

Lees meer
Parels poetsen

Parels poetsen

Over de zijnskant van hoogbegaafdheid 3 minuten

Lees meer
Een volledig beeld van leren

Een volledig beeld van leren

Over beelddenken in een talige wereld 4 minuten

Lees meer
De leerling van nu verdient een coach

De leerling van nu verdient een coach

Iemand die de dialoog boven de monoloog verkiest 3 minuten

Lees meer
Laat ze groeien

Laat ze groeien

De growth mindset als basis voor leren 4 minuten

Lees meer
Ik ga graag met je in discussie

Ik ga graag met je in discussie

Tot welke groep behoor jij? 4 minuten

Lees meer
Heb oog voor meisjes zoals ik

Heb oog voor meisjes zoals ik

Als docent kun je het verschil maken 3 minuten

Lees meer
Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Een kijkje achter de schermen 2 minuten

Lees meer
Beweging en dans in de kinderopvang

Beweging en dans in de kinderopvang

Tijd voor een bewuste aanpak 2 minuten

Lees meer
Het brein, haal eruit wat erin zit

Het brein, haal eruit wat erin zit

Mindmappen als methode om een leven lang te leren 3

Lees meer
Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Effectieve leerlingbesprekingen door de leerling erbij te betrekken

Lees meer
Jongens en juffen

Jongens en juffen

Wat elke docent zou moeten weten over jongensgedrag

Lees meer
Spreek jij al schooltaal?

Spreek jij al schooltaal?

Het belang van schooltaal in de onderwijspraktijk

Lees meer
Van iets geks naar iets anders

Van iets geks naar iets anders

Leid kinderen op tot creatieve denkers 3 minuten

Lees meer
Vragen naar de onbekende weg

Vragen naar de onbekende weg

verwonderen en uitdagen 4 minuten

Lees meer
De meester swipe je niet aan de kant

De meester swipe je niet aan de kant

Het belang van aandacht in de klas 4 minuten

Lees meer
De rem erop

De rem erop

Inhibitie of impulsbeheersing in de klas 5 minuten

Lees meer
Leer ze het zelf te doen

Leer ze het zelf te doen

De rol van executieve functies in de klas 3 minuten

Lees meer
De intelligentie voorbij

De intelligentie voorbij

Het belang van executieve functies 4 minuten

Lees meer
Een kind in al z'n facetten

Een kind in al z'n facetten

Samenwerken voor goed passend onderwijs 3 minuten

Lees meer
Positief digitaal burgerschap

Positief digitaal burgerschap

Blijf met jongeren in gesprek over online gedrag 3 minuten

Lees meer
Breng het onderwijs in beweging

Breng het onderwijs in beweging

door Lenneke Gentle 3 minuten

Lees meer
Leren is geen algoritme

Leren is geen algoritme

ICT als valkuil én inspiratiebron 3 minuten

Lees meer
Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Positieve gedragsbeïnvloeding kun je leren

Lees meer
Kennisopbouw

Kennisopbouw

Videoblog door Marianne Verhallen 3 minuten

Lees meer
Woordenschatontwikkeling

Woordenschatontwikkeling

Videoblog door Marianne Verhallen 5 minuten

Lees meer
Groepsdynamiek

Groepsdynamiek

Videoblog door Ivo Dokman 3 minuten

Lees meer
Emotiemanagement

Emotiemanagement

Videoblog door George Smits 3 minuten

Lees meer
Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Provocatieve begeleiding om zelf problemen op te lossen 3 minuten

Lees meer
Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Beter lezen door lezen met expressie 4 minuten

Lees meer
Van complimenten ga je groeien

Van complimenten ga je groeien

Geef ze dat gevoel! 3 minuten

Lees meer
Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Goed voor de groep én voor jou 4 minuten

Lees meer
Communiceren met pubers?

Communiceren met pubers?

Wees een oen! 4 minuten

Lees meer
Stop de tijd!

Stop de tijd!

Met minutentoetsen doen we jongens tekort 3 minuten

Lees meer
Waarom opleiden voor een vaste baan?

Waarom opleiden voor een vaste baan?

Bereid studenten voor op een toekomst als ondernemer 3 minuten

Lees meer
Lees, hoor en zie de hulpvraag

Lees, hoor en zie de hulpvraag

Herken externaliserend én internaliserend gedrag 3 minuten

Lees meer
Doorzie het spel om de invloed

Doorzie het spel om de invloed

En houd plezier in je werk 3 minuten

Lees meer
De bouwhoek

De bouwhoek

Videoblog door José Hillen 3 minuten

Lees meer
Hechting

Hechting

en de littekens die het soms achterlaat 3 minuten

Lees meer
Traumasensitieve leerkrachten

Traumasensitieve leerkrachten

helpen kinderen verder 2 minuten

Lees meer
Toon alle blogberichten