Henk Keesenberg

171 deelnemers gaven Henk Keesenberg 3,7 sterren

Passend onderwijs is nog niet waar het zijn moet. Een tekort aan leraren. De moeizame afstemming tussen jeugdzorg en gemeente. Negatieve verevening... Ze maken van passend onderwijs een complex vraagstuk, waarbij leerlingen het kind van de rekening kunnen zijn. Dat moet natuurlijk beter. Het goede nieuws is: Het kán ook beter. Als we eens wat vaker achter één laptop kruipen bijvoorbeeld. En als samenwerkingsverbanden net iets meer tijd krijgen om veranderingen door te voeren.

Het lerarentekort staat al sinds jaren hoog op de agenda. Het (V)SO kan maar moeilijk goede leerkrachten vinden. Het effect op samenwerkingsverbanden is dat het steeds moeilijker wordt om leerlingen op de best passende onderwijsplek te krijgen. Ze komen op een wachtlijst en in sommige gevallen thuis te zitten.

Vijf instanties, één kind

Ondertussen blijft de afstemming tussen jeugdzorg en gemeente ingewikkeld. In de regio waarin ik zelf werkzaam ben is een SBO school met ongeveer zeventig leerlingen, waar zo’n veertig verschillende jeugdzorginstellingen actief zijn, allemaal met hun eigen specialismen en deskundigheid. Er lopen in die regio in totaal 300 aanbestedingen. Dat zijn dus zeer veel verschillende hulpverlenende instanties alleen al in dat stukje Nederland.

In de praktijk zie je dat er soms wel drie, vier of vijf instanties met één kind bezig zijn. Voor het feit dat hij autistisch is bijvoorbeeld en omdat zijn ouders zijn gescheiden, maar ook omdat hij dyslectisch is. Dat betekent allemaal verschillende mensen over de vloer, die verschillende plannen schrijven en verschillende afspraken maken vanachter verschillende laptops. Die mensen zouden eens – samen met het onderwijs - achter één laptop moeten kruipen en het kind in zijn context moeten zien. Hij is een kind in al zijn facetten. Niet alleen zijn autisme.

Wie gaat dat betalen?

Kijk met elkaar naar wat je doet, wat de ander doet, vanuit welke gedachte en hoe je dat op elkaar af kunt stemmen. Leg het vast en bedenk je daarbij hoe dat voor het kind doorwerkt op school. Dat hier ook een financieel plaatje aan vast zit, mag niet doorslaggevend zijn. We praten vaak over euro’s en de vraag wie er gaat betalen. Want het ene vraagstuk hoort bij school en het andere bij jeugdzorg. Maar daarmee verliezen we kinderen uit het oog. Kom samen tot een oplossing en maak afspraken over de bekostiging.

Een voorbeeld van een goede samenwerking bij ons in de regio is ‘De Thuiszittafel’. Een overleg over thuiszitters met scholen en leerplicht. Het is klein en makkelijk te organiseren, kost weinig, maar werpt zeker haar vruchten af.

Iets meer tijd

Een laatste grote uitdaging is de negatieve verevening. In sommige gebieden hebben samenwerkingsverbanden veel minder geld te besteden dan in andere gebieden. Grotestadsproblematiek is daarvan niet de oorzaak, zoals vaak wordt gedacht. Het zijn de gebieden waar meer kinderen speciale hulp (hebben) ontvangen. Omdat daarvoor geen aanwijsbare oorzaak is te vinden, is besloten dat alle samenwerkingsverbanden genoeg moeten hebben aan hetzelfde budget. Sommige krijgen dus meer dan voorheen, andere minder. Ze hebben vijf jaar om zich aan die situatie aan te passen. Het kan, daar ben ik van overtuigd, zonder dat dit ten koste van de kinderen gaat. Maar niet binnen vijf jaar. Als samenwerkingsverbanden te snel moeten reorganiseren, kunnen kinderen daar het slachtoffer van worden.

Passend onderwijs is passen en meten. Eerst kijken naar wat het beste is en daarna uitkomen met budget. Niet andersom. Want achter elke factuur zit een kwetsbaar kind. Wat hem of haar het beste past, is het enige dat telt.

 
Meer weten over dit onderwerp?
Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Zo zorgen we ervoor dat jouw congres- of cursusdag veilig en prettig verloopt 2 minuten

Lees meer
Van meten naar weten

Van meten naar weten

De strategieën van Wiliam en het creëren van een leercultuur 5 minuten

Lees meer
ICT in de klas

ICT in de klas

Een goed begin is het halve werk 5 minuten

Lees meer
Parels poetsen

Parels poetsen

Over de zijnskant van hoogbegaafdheid 3 minuten

Lees meer
Een volledig beeld van leren

Een volledig beeld van leren

Over beelddenken in een talige wereld 4 minuten

Lees meer
De leerling van nu verdient een coach

De leerling van nu verdient een coach

Iemand die de dialoog boven de monoloog verkiest 3 minuten

Lees meer
Laat ze groeien

Laat ze groeien

De growth mindset als basis voor leren 4 minuten

Lees meer
Ik ga graag met je in discussie

Ik ga graag met je in discussie

Tot welke groep behoor jij? 4 minuten

Lees meer
Heb oog voor meisjes zoals ik

Heb oog voor meisjes zoals ik

Als docent kun je het verschil maken 3 minuten

Lees meer
Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Een kijkje achter de schermen 2 minuten

Lees meer
Beweging en dans in de kinderopvang

Beweging en dans in de kinderopvang

Tijd voor een bewuste aanpak 2 minuten

Lees meer
Het brein, haal eruit wat erin zit

Het brein, haal eruit wat erin zit

Mindmappen als methode om een leven lang te leren 3

Lees meer
Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Effectieve leerlingbesprekingen door de leerling erbij te betrekken

Lees meer
Jongens en juffen

Jongens en juffen

Wat elke docent zou moeten weten over jongensgedrag

Lees meer
Spreek jij al schooltaal?

Spreek jij al schooltaal?

Het belang van schooltaal in de onderwijspraktijk

Lees meer
Van iets geks naar iets anders

Van iets geks naar iets anders

Leid kinderen op tot creatieve denkers 3 minuten

Lees meer
Vragen naar de onbekende weg

Vragen naar de onbekende weg

verwonderen en uitdagen 4 minuten

Lees meer
De meester swipe je niet aan de kant

De meester swipe je niet aan de kant

Het belang van aandacht in de klas 4 minuten

Lees meer
De rem erop

De rem erop

Inhibitie of impulsbeheersing in de klas 5 minuten

Lees meer
Leer ze het zelf te doen

Leer ze het zelf te doen

De rol van executieve functies in de klas 3 minuten

Lees meer
De intelligentie voorbij

De intelligentie voorbij

Het belang van executieve functies 4 minuten

Lees meer
Positief digitaal burgerschap

Positief digitaal burgerschap

Blijf met jongeren in gesprek over online gedrag 3 minuten

Lees meer
Breng het onderwijs in beweging

Breng het onderwijs in beweging

door Lenneke Gentle 3 minuten

Lees meer
Leren is geen algoritme

Leren is geen algoritme

ICT als valkuil én inspiratiebron 3 minuten

Lees meer
Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Positieve gedragsbeïnvloeding kun je leren

Lees meer
Kennisopbouw

Kennisopbouw

Videoblog door Marianne Verhallen 3 minuten

Lees meer
Woordenschatontwikkeling

Woordenschatontwikkeling

Videoblog door Marianne Verhallen 5 minuten

Lees meer
Groepsdynamiek

Groepsdynamiek

Videoblog door Ivo Dokman 3 minuten

Lees meer
Emotiemanagement

Emotiemanagement

Videoblog door George Smits 3 minuten

Lees meer
Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Provocatieve begeleiding om zelf problemen op te lossen 3 minuten

Lees meer
Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Beter lezen door lezen met expressie 4 minuten

Lees meer
Samen bewust in een duobaan

Samen bewust in een duobaan

Wind de groep om je vingers 3 minuten

Lees meer
Van complimenten ga je groeien

Van complimenten ga je groeien

Geef ze dat gevoel! 3 minuten

Lees meer
Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Goed voor de groep én voor jou 4 minuten

Lees meer
Communiceren met pubers?

Communiceren met pubers?

Wees een oen! 4 minuten

Lees meer
Stop de tijd!

Stop de tijd!

Met minutentoetsen doen we jongens tekort 3 minuten

Lees meer
Waarom opleiden voor een vaste baan?

Waarom opleiden voor een vaste baan?

Bereid studenten voor op een toekomst als ondernemer 3 minuten

Lees meer
Lees, hoor en zie de hulpvraag

Lees, hoor en zie de hulpvraag

Herken externaliserend én internaliserend gedrag 3 minuten

Lees meer
Doorzie het spel om de invloed

Doorzie het spel om de invloed

En houd plezier in je werk 3 minuten

Lees meer
De bouwhoek

De bouwhoek

Videoblog door José Hillen 3 minuten

Lees meer
Hechting

Hechting

en de littekens die het soms achterlaat 3 minuten

Lees meer
Traumasensitieve leerkrachten

Traumasensitieve leerkrachten

helpen kinderen verder 2 minuten

Lees meer
Toon alle blogberichten