Lenneke Gentle

185 deelnemers gaven Lenneke Gentle 4,3 sterren

Kinderen zijn in essentie beweging. Niet bewegen is letterlijk en figuurlijk stilstaan, want kinderen ontwikkelen zich door beweging, spel en dans. Van liggen naar draaien, van zitten naar kruipen en van optrekken naar lopen en dansen, elke stap is een stap in de brede ontwikkeling. Aan pedagogisch medewerkers het genoegen om hier even bij stil te staan. Of beter gezegd, lekker mee te bewegen.

De brede ontwikkeling kent drie voorwaarden. Emotionele vrijheid, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen. Kinderen hebben alle drie van nature en door te bewegen worden die voorwaarden gestimuleerd. Nederlandse kinderen zijn kampioen stilzitten, zowel in de kinderopvang als op school. Tijd om ons te oriënteren op een nieuw dagritme waarin kinderen in hun natuurlijke beweegdrang en nieuwsgierigheid worden gestimuleerd. De pedagogisch medewerker kan hierin veel betekenen, een vakdocent kan hierin blijven inspireren en vernieuwen.

De uitdaging voor pedagogisch medewerkers
Anders dan vroeger spenderen jonge kinderen veel tijd op de kinderopvang. Dat betekent minder één op één tijd met hun ouders en mijlpalen die buiten het zicht van de ouders worden behaald. Pedagogisch medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, door bewust naar kinderen in de speel-leeromgeving te kijken, beweegsituaties te creëren, samen met kinderen te dansen en mijlpalen te vieren. Ze kunnen de tijd die jonge kinderen op hun groep besteden betekenisvol invullen door gehoor te geven aan de natuurlijke beweegdrang. En dat kan op veel leuke manieren.

Het is belangrijk om kindvolgend te werk te gaan. Dat betekent goed kijken naar wat de behoefte is, en uitgaan van de logische volgende stap. Een kind dat lijkt te willen gaan draaien, kun je bijvoorbeeld uitdagen met een speeltje. Geef ouders daarna mee dat hun kind al probeert om op zijn buik te gaan liggen en vertel wat ze kunnen doen om hem daarbij te helpen. Zo zien ouders ook beter wat ze zelf bij kunnen dragen in de ontwikkeling.

Eigen lijf, eigen tempo
Alles begint bij beweging. In de baarmoeder al bewegen baby’s mee met alles wat hun moeder doet. Ondertussen maken ze kennis met de buitenwereld door alles wat ze horen. Zo herkennen ze hun eigen taal en de stemmen van hun ouders. Daarna komt de bevalling, een hele beweging op zich.

Na een korte periode van rust, begint het eigen bewegen. Het besef van een eigen lijf ontstaat. “Daar kan ik dingen mee doen!” Vanaf dat moment zijn kinderen heel erg met zichzelf bezig. Hun eigen lijf, hun eigen tempo. Voor pedagogisch medewerkers is het zinvol je daarvan bewust te zijn en één op één te begeleiden.

Voor dreumesen worden groepsactiviteiten interessant. Met zingen en dansen en materiaal dat uitdaagt te ontdekken. Dat hoeft niks speciaals te zijn. Met vaatdoekjes kun je bijvoorbeeld al de leukste dingen doen. Ze zijn zacht, kleurrijk en dagen uit tot wapperen. Dat stimuleert behalve een hoop plezier een belangrijke motorische ontwikkeling. Door eerst symmetrisch te wapperen, kunnen kinderen gaan leren asymmetrisch te wapperen. De basis om te leren schrijven.

Pedagogisch medewerkers zijn belangrijke opvoeders geworden. Maar de kinderopvang ziet er anders uit dan thuis en beweging krijgt niet meer de vanzelfsprekende aandacht die het vroeger kreeg. Tijd dus voor een bewuste aanpak waarin ouders en pedagogisch medewerkers samen in beweging komen. Voor elk kind een goede basis.

Lenneke Gentle
Lenneke Gentle is eigenaar van Studio Swing en de grondlegger van Taaldans® en Rekendans®. De laatste jaren heeft zij 175 docenten opgeleid om deze lessen aan kinderen te geven. Ze geeft cursussen aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers zodat ook zij kunnen starten met creatief bewegend leren. Ze zet zich in om beweging op de politieke agenda te krijgen.

 
Meer weten over dit onderwerp?
Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Zo zorgen we ervoor dat jouw congres- of cursusdag veilig en prettig verloopt 2 minuten

Lees meer
Van meten naar weten

Van meten naar weten

De strategieën van Wiliam en het creëren van een leercultuur 5 minuten

Lees meer
ICT in de klas

ICT in de klas

Een goed begin is het halve werk 5 minuten

Lees meer
Parels poetsen

Parels poetsen

Over de zijnskant van hoogbegaafdheid 3 minuten

Lees meer
Een volledig beeld van leren

Een volledig beeld van leren

Over beelddenken in een talige wereld 4 minuten

Lees meer
De leerling van nu verdient een coach

De leerling van nu verdient een coach

Iemand die de dialoog boven de monoloog verkiest 3 minuten

Lees meer
Laat ze groeien

Laat ze groeien

De growth mindset als basis voor leren 4 minuten

Lees meer
Ik ga graag met je in discussie

Ik ga graag met je in discussie

Tot welke groep behoor jij? 4 minuten

Lees meer
Heb oog voor meisjes zoals ik

Heb oog voor meisjes zoals ik

Als docent kun je het verschil maken 3 minuten

Lees meer
Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Een kijkje achter de schermen 2 minuten

Lees meer
Het brein, haal eruit wat erin zit

Het brein, haal eruit wat erin zit

Mindmappen als methode om een leven lang te leren 3

Lees meer
Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Effectieve leerlingbesprekingen door de leerling erbij te betrekken

Lees meer
Jongens en juffen

Jongens en juffen

Wat elke docent zou moeten weten over jongensgedrag

Lees meer
Spreek jij al schooltaal?

Spreek jij al schooltaal?

Het belang van schooltaal in de onderwijspraktijk

Lees meer
Van iets geks naar iets anders

Van iets geks naar iets anders

Leid kinderen op tot creatieve denkers 3 minuten

Lees meer
Vragen naar de onbekende weg

Vragen naar de onbekende weg

verwonderen en uitdagen 4 minuten

Lees meer
De meester swipe je niet aan de kant

De meester swipe je niet aan de kant

Het belang van aandacht in de klas 4 minuten

Lees meer
De rem erop

De rem erop

Inhibitie of impulsbeheersing in de klas 5 minuten

Lees meer
Leer ze het zelf te doen

Leer ze het zelf te doen

De rol van executieve functies in de klas 3 minuten

Lees meer
De intelligentie voorbij

De intelligentie voorbij

Het belang van executieve functies 4 minuten

Lees meer
Een kind in al z'n facetten

Een kind in al z'n facetten

Samenwerken voor goed passend onderwijs 3 minuten

Lees meer
Positief digitaal burgerschap

Positief digitaal burgerschap

Blijf met jongeren in gesprek over online gedrag 3 minuten

Lees meer
Breng het onderwijs in beweging

Breng het onderwijs in beweging

door Lenneke Gentle 3 minuten

Lees meer
Leren is geen algoritme

Leren is geen algoritme

ICT als valkuil én inspiratiebron 3 minuten

Lees meer
Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Positieve gedragsbeïnvloeding kun je leren

Lees meer
Kennisopbouw

Kennisopbouw

Videoblog door Marianne Verhallen 3 minuten

Lees meer
Woordenschatontwikkeling

Woordenschatontwikkeling

Videoblog door Marianne Verhallen 5 minuten

Lees meer
Groepsdynamiek

Groepsdynamiek

Videoblog door Ivo Dokman 3 minuten

Lees meer
Emotiemanagement

Emotiemanagement

Videoblog door George Smits 3 minuten

Lees meer
Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Provocatieve begeleiding om zelf problemen op te lossen 3 minuten

Lees meer
Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Beter lezen door lezen met expressie 4 minuten

Lees meer
Samen bewust in een duobaan

Samen bewust in een duobaan

Wind de groep om je vingers 3 minuten

Lees meer
Van complimenten ga je groeien

Van complimenten ga je groeien

Geef ze dat gevoel! 3 minuten

Lees meer
Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Goed voor de groep én voor jou 4 minuten

Lees meer
Communiceren met pubers?

Communiceren met pubers?

Wees een oen! 4 minuten

Lees meer
Stop de tijd!

Stop de tijd!

Met minutentoetsen doen we jongens tekort 3 minuten

Lees meer
Waarom opleiden voor een vaste baan?

Waarom opleiden voor een vaste baan?

Bereid studenten voor op een toekomst als ondernemer 3 minuten

Lees meer
Lees, hoor en zie de hulpvraag

Lees, hoor en zie de hulpvraag

Herken externaliserend én internaliserend gedrag 3 minuten

Lees meer
Doorzie het spel om de invloed

Doorzie het spel om de invloed

En houd plezier in je werk 3 minuten

Lees meer
De bouwhoek

De bouwhoek

Videoblog door José Hillen 3 minuten

Lees meer
Hechting

Hechting

en de littekens die het soms achterlaat 3 minuten

Lees meer
Traumasensitieve leerkrachten

Traumasensitieve leerkrachten

helpen kinderen verder 2 minuten

Lees meer
Toon alle blogberichten