Cyberpesten is het opzettelijk en herhaaldelijk schaden van een persoon via elektronische apparaten zoals computers en smartphones. Dit type pesten vindt vaak plaats op sociale media, via sms, in chatrooms, tijdens online gaming, en via andere digitale kanalen, waardoor het slachtoffer zich voelt alsof hij of zij nergens veilig is. Kenmerken van cyberpesten omvatten doelgerichtheid, herhaaldelijkheid, en schadelijkheid. Omdat cyberpesten niet face-to-face is, kan het anoniem en continu gebeuren, waardoor het invasiever en schadelijker is dan traditioneel pesten. Slachtoffers ervaren vaak intens verdriet en isolatie, wat de ernst van cyberpesten onderstreept.