Burgerschapsonderwijs is essentieel om jongeren voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij, door ze te leren over democratie, mensenrechten, en sociale verantwoordelijkheid. Vanaf september 2021 is het verplicht voor scholen in Nederland om een samenhangend burgerschapsprogramma te ontwikkelen. Dit programma moet niet alleen kennis bijbrengen over democratische waarden en mensenrechten maar ook sociale vaardigheden ontwikkelen, zodat leerlingen effectief kunnen bijdragen aan de samenleving. Een positieve schoolcultuur die deze waarden weerspiegelt, is eveneens een vereiste.