Een vertrouwenspersoon in het onderwijs is iemand die is aangesteld om leerlingen, ouders en personeelsleden te ondersteunen bij persoonlijke zorgen of klachten binnen de schoolomgeving. Deze rol is essentieel voor het handhaven van een veilige en respectvolle leeromgeving. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en ondersteunt bij het omgaan met zaken zoals pesten, discriminatie, of conflicten.

Het werk van de vertrouwenspersoon draagt bij aan het bevorderen van het welbevinden van alle schoolbetrokkenen door te zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van gevoelige kwesties. Zij helpen bij het navigeren van de juiste stappen om problemen op te lossen en kunnen doorverwijzen naar externe hulp indien nodig. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een onderdeel van het creëren van een positieve schoolcultuur die inclusiviteit en respect bevordert.