Een contactpersoon op school is een laagdrempelige, interne schakel voor klachten, die verschilt van de externe vertrouwenspersoon. De contactpersoon verbindt klagers met de juiste personen voor hulp en begeleidt niet zelf de klacht. Deze rol is essentieel voor een veilige schoolomgeving, waar klachten over machtsmisbruik of intimidatie serieus worden genomen. Scholen moeten duidelijk onderscheid maken tussen de taken van contact- en vertrouwenspersonen om verwarring te voorkomen en escalatie van klachten te vermijden.