Beschrijving: Welbevinden in het onderwijs omvat de emotionele, sociale en fysieke gezondheid van leerlingen en speelt een cruciale rol in hun leerervaringen en -prestaties. Een positief welbevinden is gekoppeld aan hogere motivatie, betere sociaal-emotionele ontwikkeling, en minder gedragsproblemen. Scholen spelen een belangrijke rol in het bevorderen van welbevinden door het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin leerlingen zich gewaardeerd en begrepen voelen. Dit kan onder meer door het toepassen van positive behavior support en het aanbieden van programma's die gericht zijn op mentale gezondheid en sociale vaardigheden.