Woordenschat verwijst naar de set van woorden die een persoon kent en begrijpt binnen een taal. In het onderwijs is het ontwikkelen van een uitgebreide woordenschat essentieel voor het begrijpen van gesproken en geschreven taal en speelt een cruciale rol in de communicatieve en academische prestaties van leerlingen. Een rijke woordenschat stelt leerlingen in staat om effectiever te communiceren, complexe informatie te verwerken en succesvol deel te nemen aan sociale en academische situaties.

Onderwijzers gebruiken diverse strategieën om de woordenschat van leerlingen te vergroten, waaronder directe instructie van nieuwe woorden, leesactiviteiten, en interactieve discussies. Het bevorderen van woordenschatontwikkeling is vooral belangrijk in de vroege leerjaren, maar blijft relevant gedurende het gehele onderwijstraject. Effectieve woordenschatonderwijs kan de leerervaring verrijken en biedt leerlingen de hulpmiddelen die nodig zijn om hun taalvaardigheden en algehele leerprestaties te verbeteren.