Directe instructie is een gestructureerde onderwijsmethode waarbij de leerkracht expliciet en systematisch instructies geeft om de leerstof duidelijk over te brengen aan de leerlingen. Deze aanpak is vooral effectief in het bevorderen van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, en wordt gekenmerkt door een duidelijke, stapsgewijze uitleg, gevolgd door oefeningen en directe feedback.

In een les met directe instructie begint de leerkracht typisch met een duidelijke doelstelling, gevolgd door een uitleg en demonstratie van het nieuwe concept. Vervolgens begeleiden zij de leerlingen door geleide oefeningen, waarbij de leerkracht actief betrokken is bij het corrigeren van fouten en het beantwoorden van vragen. Ten slotte voeren de leerlingen zelfstandige oefeningen uit om hun begrip te versterken.

Deze methode helpt om heldere verwachtingen te stellen en biedt leerlingen de noodzakelijke ondersteuning om hun leerdoelen te bereiken. Het is een bijzonder waardevolle techniek voor leerlingen die extra structuur en begeleiding nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in hun leerproces.