Activerend onderwijs betrekt leerlingen actief bij het leerproces, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren. Dit onderwijsmodel, gebaseerd op het constructivisme, benadrukt de rol van ervaringen in het vormen van kennis. Het stimuleert hogere orde denken, vergroot het gevoel van eigenaarschap en verbetert attitudes ten aanzien van leren. Docenten spelen een ondersteunende rol, door activerende werkvormen in te zetten en samenwerking tussen leerlingen te bevorderen. Zo worden leerlingen gemotiveerd om kritisch na te denken, vragen te stellen en zelfstandig te leren.