Lesdoelen zijn specifieke, meetbare doelstellingen die leerkrachten vaststellen voor hun lessen om de leeruitkomsten voor de leerlingen te definiëren. Deze doelen zijn essentieel voor het structureren van het onderwijsproces en zorgen ervoor dat zowel leerkrachten als leerlingen gericht werken naar concrete resultaten. Goed gedefinieerde lesdoelen helpen bij het evalueren van de leerprestaties en de effectiviteit van het onderwijs.

Het formuleren van lesdoelen omvat vaak het gebruik van het SMART-criterium (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden), wat bijdraagt aan helderheid en haalbaarheid. Deze doelen kunnen variëren van het verwerven van specifieke kennis, het ontwikkelen van vaardigheden, tot het bevorderen van sociaal-emotionele ontwikkeling bij de leerlingen.