Stel: je wilt jezelf ontwikkelen en een interessante cursus of een leuk congres volgen. Dan kunnen de volgende vragen bij je opkomen.

 • Hoe werkt dat?
 • Moet je er vrij voor nemen?
 • Wie betaalt de cursus?
 • En moet je het bedrag voorschieten?

Hieronder hebben we voor je samengevat hoe het werkt. Je opleidingsbudget gebruiken in vier stappen:

1. Persoonlijk budget

In de meeste cao's voor het onderwijs zijn afspraken gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling en scholing van medewerkers. Deze afspraken gaan over de tijd en het geld die je kunt inzetten voor nascholing. Per sector verschillen de afspraken en de exacte bedragen vind je terug in de cao's. De meeste cao's maken onderscheid tussen opgedragen professionaliseringsactiviteiten (die kies je niet zelf en worden doorgaans 100% vergoed) en individuele professionaliseringsactiviteiten (kies je zelf en worden tot een bepaald maximum vergoed). Hieronder vind je de hoofdpunten per sector. Raadpleeg altijd even de meest recente cao en bespreek je plannen met je leidinggevende!

Primair onderwijs

 • Hoofdstuk 9 van de cao beschrijft Professionalisering.
 • Er is voor individuele nascholingsactiviteiten twee uur per week en € 500,- per jaar (bij een fulltime dienstverband, zowel OP als OOP).
 • Je beslist zelf hoe je tijd en geld inzet, maar wel in overleg.
 • Het individuele budget kan maximaal drie jaar worden opgespaard.

Voortgezet onderwijs

 • Hoofdstuk 16 van de cao beschrijft Professionalisering.
 • Voor individuele nascholing zijn er 83 klokuren per jaar per medewerker OP, 40 uren per medewerker OOP en € 600,- voor docenten en ondersteuning.
 • Je beslist zelf hoe je geld en tijd inzet.
 • Het budget kan onder voorwaarden twee jaar worden opgespaard.

MBO

 • Hoofdstuk 4 van de cao beschrijft Professionalisering.
 • De afspraken voor scholing worden individueel vastgelegd
 • Beschikbare uren en gelden verschillen per instelling.

HBO

 • Hoofdstuk 4 van de cao beschrijft Professionalisering
 • Er is 40 uur per jaar om de bekwaamheid te ontwikkelen (bij minimaal 0,4 fte)

2. Kies je nascholing

Bijvoorbeeld een inspirerend congres of een praktische cursus. Hieronder enkele voorbeelden!

Congressen

Cursussen

3. Inschrijven

Je bespreekt je keuze met je leidinggevende en schrijft je in voor het congres of de cursus van je wensen. Je ontvangt een factuur en hoeft dus niet direct te betalen. De factuur kun je indienen bij school. Of nog beter: je laat de factuur aan je leidinggevende of de administratie sturen!

4. Nascholing en certificaat

Je volgt de nascholing op de afgesproken dag, online of op locatie. Na afloop kun je een certificaat van deelname downloaden waarmee je kunt aantonen dat je je budget goed besteed hebt! En nagenoeg al onze dagen passen binnen je Lerarenportfolio.

Ervaringen van collega's