Groepsdoorbrekend werken in het onderwijs is een aanpak waarbij leerlingen van verschillende leeftijden, vaardigheidsniveaus of klassen samen worden gebracht voor bepaalde leeractiviteiten. Deze methode wordt vaak gebruikt om meer differentiatie en personalisatie in het leerproces te brengen. Het stelt leerkrachten in staat om onderwijs beter af te stemmen op de individuele behoeften van leerlingen door gebruik te maken van de diverse talenten en capaciteiten binnen een bredere groep.

Deze benadering kan bijdragen aan het verhogen van de betrokkenheid en motivatie van leerlingen, omdat het hen uitdaagt om samen te werken met anderen die verschillende perspectieven en vaardigheden hebben. Groepsdoorbrekend werken bevordert sociale vaardigheden en empathie, aangezien leerlingen leren omgaan en samenwerken met een brede variëteit aan leeftijdsgenoten.