Marion van de Coolwijk

62 deelnemers gaven Marion van de Coolwijk 4,2 sterren

Beelddenkers zijn creatieve, intuïtieve geesten met een groot probleemoplossend vermogen. Ze zijn in staat om het geheel te overzien en worden bijvoorbeeld architect of kunstenaar. Toch wordt beelddenken vaak als stoornis gezien. Want in een talige wereld worden beelddenkers niet altijd begrepen, met name als het taaldenken achterblijft. Eén op de vier leerlingen verlaat de basisschool met een achterstand in de verbale capaciteiten. Een besef dat kan helpen anders les te geven.

Beelddenken is de visuele leerstrategie van mensen. Het is een oorspronkelijke manier om informatie te verwerven en te verwerken met onze zintuigen. Wanneer we geboren worden zijn we allemaal 100% beelddenker. Talig, volgordelijk denken hebben we nog niet tot onze beschikking. Maar zodra een kind opgroeit en in aanraking komt met taal, leert het informatie ook talig verwerken. Bij de één ontwikkelt zich dat sterker en sneller dan bij de ander. Daarbij houdt ieder mens een voorkeur. Zo zijn leerkrachten die graag lesgeven in de onderbouw vaak visueler ingesteld en kiezen de taaldenkers liever voor de bovenbouw.

Balans
Peuters en kleuters zijn nog heel visueel, beelddenkers dus, maar zodra een kind op de basisschool komt, zal het mee moeten in een aanbod dat voornamelijk talig is. School heeft de taak om kinderen talige capaciteiten aan te leren, zoals: volgordes aanhouden, details en verschillen zien, procedures volgen en gedachten verwoorden.

Een kind dat daar moeite mee heeft, omdat het meer neigt naar beelddenken kan vastlopen in talige verwerking als plannen, structuur, klokkijken en op tijd komen. Principes die ook nodig zijn om mee te doen in de maatschappij. Talig denken is de sleutel tot leersucces. Rond het 12e levensjaar hoort het beelddenken in balans te zijn met het taaldenken. Je kunt beide leerstrategieën inzetten naar gelang de situatie. Daarmee ben je klaar voor het VO.

Leerlingen die die balans in 12 jaar niet hebben gevonden, zullen meer moeite hebben met het voortgezet onderwijs. Hun beelddenken maakt niet alleen dat ze moeite hebben met talige principes. Ze zijn ook gevoeliger voor prikkels en ervaren sneller chaos, doordat hun zintuigen meer open staan. We geven namen aan `stoornissen` die maken dat het leren niet goed lukt. Denk aan ADD, ADHD (concentratie), TOS (taalontwikkelingsstoornis) of dyslexie (lezen/spelling). Veel van die kinderen zijn beelddenker, juist omdat het talige denken niet goed lukt. Ook hoogbegaafde kinderen zijn beelddenkers, omdat dat een snelle, associatieve manier van denken is waar ze zich prettig bij voelen. Het talige denken dat school verlangt, vinden ze saai en onbegrijpelijk. Het probleem is dan ook dat we te graag willen dat ze talig zijn.

School is stom
Het menselijk brein kan ongeveer 32 beelden per seconde verwerken. Woorden passen hooguit per 2 in een seconde. Voor een beelddenker is dan ook niets zo vervelend als het stapje voor stapje uitwerken van een opgave als hij het antwoord allang weet. Maar een niet uitgewerkte opgave wordt op school over het algemeen fout gerekend. Of neem deze vraag uit een Cito-toets: “Welke hoort er niet bij?” In de opgave staan een fiets, een auto, een bus en een vliegtuig. Cito wil `vliegtuig` horen. Een beelddenker denkt divergerend en ziet wel vier oplossingen. Een fiets, want die heeft geen motor. Of een bus, want daar moet je een OV-kaart voor hebben. Helaas worden die antwoorden fout gerekend. Geen wonder dat veel beelddenkers school stom gaan vinden.

Het geheel is groter dan de som der delen
Met de juiste hulp en handvatten kunnen beelddenkers leersucces ervaren. Zo hebben we een methode ontwikkeld voor alle leerlingen in het PO, VO en MBO/HBO, waarmee zij leren gebruik te maken van hun oorspronkelijk visuele talenten, zintuigen en bewegen. Met specifiekeleer- en geheugentechnieken breng je lesstof snel naar je langetermijngeheugen en kun je het ook weer oproepen bij een toets.

Als leerkracht kun je met deze kennis veel betekenen voor de beelddenkers in je klas. Zo is het bijvoorbeeld zinvol om de lesstof vanuit het geheel aan te bieden. Beelddenkers hebben behoefte aan overzicht. Ze zien verbanden en hebben baat bij context. “Waarom leer ik dit, waarom heb ik dit nodig, wat is de volgende stap?” De tafels leren wordt veel interessanter met het besef dat je daarmee een truc in handen hebt om de rest van je leven sneller te rekenen dan wanneer je alles op moet blijven tellen. Letters leren wordt veel overzichtelijker als je weet wat er nog gaat komen. En sommen afmaken kan teleurstellend uitpakken als daarna blijkt dat juf er nog meer heeft. Dit klinkt misschien logisch, maar veel leerkrachten vergeten dit soort kaders te scheppen.

Beelddenken is geen stoornis, maar een manier van informatieverwerking die elk mens in meer of mindere mate bezit. Leerkrachten hebben de mogelijkheid hun lesstof gevarieerd aan te bieden. Talig, maar óók met oog voor de beelddenker. Daar zal een grote groep leerlingen ze dankbaar voor zijn.
Dit aanbod sluit goed aan bij dit bericht

Meer weten over dit onderwerp?
Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Zo zorgen we ervoor dat jouw congres- of cursusdag veilig en prettig verloopt 2 minuten

Lees meer
Van meten naar weten

Van meten naar weten

De strategieën van Wiliam en het creëren van een leercultuur 5 minuten

Lees meer
ICT in de klas

ICT in de klas

Een goed begin is het halve werk 5 minuten

Lees meer
Parels poetsen

Parels poetsen

Over de zijnskant van hoogbegaafdheid 3 minuten

Lees meer
De leerling van nu verdient een coach

De leerling van nu verdient een coach

Iemand die de dialoog boven de monoloog verkiest 3 minuten

Lees meer
Laat ze groeien

Laat ze groeien

De growth mindset als basis voor leren 4 minuten

Lees meer
Ik ga graag met je in discussie

Ik ga graag met je in discussie

Tot welke groep behoor jij? 4 minuten

Lees meer
Heb oog voor meisjes zoals ik

Heb oog voor meisjes zoals ik

Als docent kun je het verschil maken 3 minuten

Lees meer
Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Een kijkje achter de schermen 2 minuten

Lees meer
Beweging en dans in de kinderopvang

Beweging en dans in de kinderopvang

Tijd voor een bewuste aanpak 2 minuten

Lees meer
Het brein, haal eruit wat erin zit

Het brein, haal eruit wat erin zit

Mindmappen als methode om een leven lang te leren 3

Lees meer
Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Effectieve leerlingbesprekingen door de leerling erbij te betrekken

Lees meer
Jongens en juffen

Jongens en juffen

Wat elke docent zou moeten weten over jongensgedrag

Lees meer
Spreek jij al schooltaal?

Spreek jij al schooltaal?

Het belang van schooltaal in de onderwijspraktijk

Lees meer
Van iets geks naar iets anders

Van iets geks naar iets anders

Leid kinderen op tot creatieve denkers 3 minuten

Lees meer
Vragen naar de onbekende weg

Vragen naar de onbekende weg

verwonderen en uitdagen 4 minuten

Lees meer
De meester swipe je niet aan de kant

De meester swipe je niet aan de kant

Het belang van aandacht in de klas 4 minuten

Lees meer
De rem erop

De rem erop

Inhibitie of impulsbeheersing in de klas 5 minuten

Lees meer
Leer ze het zelf te doen

Leer ze het zelf te doen

De rol van executieve functies in de klas 3 minuten

Lees meer
De intelligentie voorbij

De intelligentie voorbij

Het belang van executieve functies 4 minuten

Lees meer
Een kind in al z'n facetten

Een kind in al z'n facetten

Samenwerken voor goed passend onderwijs 3 minuten

Lees meer
Positief digitaal burgerschap

Positief digitaal burgerschap

Blijf met jongeren in gesprek over online gedrag 3 minuten

Lees meer
Breng het onderwijs in beweging

Breng het onderwijs in beweging

door Lenneke Gentle 3 minuten

Lees meer
Leren is geen algoritme

Leren is geen algoritme

ICT als valkuil én inspiratiebron 3 minuten

Lees meer
Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Positieve gedragsbeïnvloeding kun je leren

Lees meer
Kennisopbouw

Kennisopbouw

Videoblog door Marianne Verhallen 3 minuten

Lees meer
Woordenschatontwikkeling

Woordenschatontwikkeling

Videoblog door Marianne Verhallen 5 minuten

Lees meer
Groepsdynamiek

Groepsdynamiek

Videoblog door Ivo Dokman 3 minuten

Lees meer
Emotiemanagement

Emotiemanagement

Videoblog door George Smits 3 minuten

Lees meer
Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Provocatieve begeleiding om zelf problemen op te lossen 3 minuten

Lees meer
Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Beter lezen door lezen met expressie 4 minuten

Lees meer
Samen bewust in een duobaan

Samen bewust in een duobaan

Wind de groep om je vingers 3 minuten

Lees meer
Van complimenten ga je groeien

Van complimenten ga je groeien

Geef ze dat gevoel! 3 minuten

Lees meer
Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Goed voor de groep én voor jou 4 minuten

Lees meer
Communiceren met pubers?

Communiceren met pubers?

Wees een oen! 4 minuten

Lees meer
Stop de tijd!

Stop de tijd!

Met minutentoetsen doen we jongens tekort 3 minuten

Lees meer
Waarom opleiden voor een vaste baan?

Waarom opleiden voor een vaste baan?

Bereid studenten voor op een toekomst als ondernemen 3 minuten

Lees meer
Lees, hoor en zie de hulpvraag

Lees, hoor en zie de hulpvraag

Herken externaliserend én internaliserend gedrag 3 minuten

Lees meer
Doorzie het spel om de invloed

Doorzie het spel om de invloed

En houd plezier in je werk 3 minuten

Lees meer
De bouwhoek

De bouwhoek

Videoblog door José Hillen 3 minuten

Lees meer
Hechting

Hechting

en de littekens die het soms achterlaat 3 minuten

Lees meer
Traumasensitieve leerkrachten

Traumasensitieve leerkrachten

helpen kinderen verder 2 minuten

Lees meer
Toon alle blogberichten