Schrijfontwikkeling verwijst naar het proces waarin kinderen het vermogen ontwikkelen om hun gedachten, ideeën en gevoelens schriftelijk uit te drukken. Dit proces begint al vroeg wanneer kinderen krabbels en tekeningen maken en evolueert naar het schrijven van letters, woorden en uiteindelijk volledige zinnen en teksten. Schrijfontwikkeling is een complexe vaardigheid die niet alleen taalkundige en cognitieve groei vereist, maar ook fijne motoriek.

Onderwijsprofessionals spelen een belangrijke rol in dit ontwikkelingsproces door het bieden van gestructureerde lessen, het aanmoedigen van creatief schrijven en het bieden van feedback. Het ondersteunen van schrijfontwikkeling helpt niet alleen bij de taalvaardigheid, maar bevordert ook leesvaardigheid en kritisch denken. Het is een integraal onderdeel van de algemene leeromgeving die leerlingen voorbereidt op toekomstige academische en persoonlijke uitdagingen.