Probleemoplossend vermogen verwijst naar de capaciteit van een individu om effectief om te gaan met en oplossingen te vinden voor uitdagingen en problemen. In het onderwijs is deze vaardigheid essentieel voor zowel leerlingen als leerkrachten, omdat het hen in staat stelt om kritisch en creatief te denken, en praktische oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken. Het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen wordt vaak ondersteund door lesmethoden die leerlingen uitdagen om buiten de gebaande paden te denken en zelfstandig of in groepsverband naar antwoorden te zoeken.

Scholen stimuleren deze vaardigheid door middel van projectgebaseerd leren, case studies, en andere interactieve onderwijsstrategieën die leerlingen aanmoedigen om hun zelfregulatie en metacognitie vaardigheden te gebruiken en te verbeteren. Door deze vaardigheden te ontwikkelen, worden leerlingen beter voorbereid op de toekomstige uitdagingen in zowel hun persoonlijke als professionele leven.