Ontwikkelingsstoornissen vormen een groep aandoeningen die zich kenmerken door significante moeilijkheden in verschillende ontwikkelingsgebieden zoals cognitie, communicatie, gedrag en sociale vaardigheden. Deze stoornissen openbaren zich gewoonlijk in de vroege kinderjaren en hebben vaak een levenslange impact. Bekende voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen zijn autismespectrumstoornissen, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), en dyslexie. Deze aandoeningen kunnen uitdagingen veroorzaken op het gebied van leren, communicatie, sociale interactie en zelfzorg.

Het onderwijs speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen door aangepast onderwijs en specifieke interventies aan te bieden. Dit omvat vaak het gebruik van gespecialiseerde onderwijstechnieken, therapeutische ondersteuning en, indien nodig, medicatie. Het doel is om elk kind te helpen zijn of haar potentieel te realiseren, ondanks de mogelijke beperkingen die de stoornis met zich meebrengt.