Een fout is het beste wat een mens kan overkomen. We leren immers het meest van onze grootste vergissingen. Toch vinden veel mensen het eng om fouten te maken. Ook kinderen schrikken er vaak van als ze iets niet goed doen. Door in de klas een klimaat te creëren waarin fouten beschouwd worden als iets goeds, kun je leerlingen laten groeien.

In 2006 kwam de Amerikaanse psychologe Carol Dweck met haar ‘mindset theorie’. Ze had onderzoek gedaan naar de vraag waarom sommige kinderen heel makkelijk voor uitdagingen kiezen, terwijl andere kinderen die het liefst vermijden. Waarom proberen sommige kinderen graag iets nieuws en denken andere kinderen al van tevoren dat het ze niet gaat lukken? Het leidde tot haar theorie over fixed en growth mindset. De afgelopen tien jaar heeft het Talentenlab zich bezig gehouden met de vraag hoe je die theorie kunt vertalen naar de praktijk van het klaslokaal om leerlingen die dat nog niet kunnen, in hun ‘groeistand’ te krijgen.

Kunnen, zijn en brein
De manier waarop mensen denken over hun vaardigheden, kwaliteiten en interesses is grofweg in te delen in twee soorten. Ten eerste is er de overtuiging dat je pakketje genen bepaalt bent wie je bent en wat je kunt. Je bent sportief of creatief, hebt al dan niet een talenknobbel en wiskunde is nou eenmaal niet aan jou besteed. Wanneer je bijvoorbeeld al jong hoort, dat je geen doorzetter bent, kun je gaan geloven dat dat onveranderbaar is. Je kunnen, je zijn en je brein liggen al vast bij je geboorte. Iemand met deze overtuiging gaat een uitdaging buiten de comfortzone het liefst mijlenver uit de weg.

De tweede overtuiging zegt dat iedereen verschillende talenten heeft en je er nooit achter zal komen wat je kunt of bent als je geen dingen probeert. Iemand met deze overtuiging pakt nieuwe dingen aan, komt erachter of het lukt of niet en vraagt in het laatste geval om hulp. Mensen met die overtuiging zijn uiteindelijk beter in staat hun potentieel te benutten en hun doelen te behalen.

Morgen fiets ik tot het einde van de straat
Kinderen hebben deze overtuigingen ook, deels omdat het in hun karakter zit en deels door wat ze thuis en op school te horen krijgen. Broers en zussen die precies dezelfde opvoeding krijgen, kunnen toch heel verschillend denken over hun eigen mogelijkheden. Deze overtuigingen komen tot stand op basis van nature en nurture. We weten dat je kinderen met een fixed mindset kunt leren op een groeimanier te denken. Dat hoeft niet altijd en met alles, maar een kind dat in voorkomende gevallen zijn groeimindset in kan zetten, is daar enorm mee geholpen.

Kinderen met een fixed mindset halen hun succes uit het eindresultaat. Een 8 voor rekenen betekent dat je er goed in bent en dus zegt een 4 dat je dat niet bent. En leren fietsen is pas succesvol als je het helemaal zelf kan. Als je drie keer ben gevallen weet je zeker: ik kan dit niet. Ze zien hun ‘fouten’ als het bewijs dat ze geen goede fietser zijn. Een kind met een groeimindset is trots op zichzelf dat hij gisteren leerde opstappen en vandaag al een stukje los kan. Hij hoopt morgen tot het einde van straat te fietsen.

Richtingaanwijzers
Zonder interventie zal een kind met een fixed mindset stellig overtuigd raken van het eigen onvermogen. Nieuwe dingen leiden tot weerstand, ontwijkend gedrag en verloren potentieel tot ver in het volwassen leven. Door je als opvoeder en leerkracht bewust te zijn van de mindsets, kun je zinvolle interventies bieden. Complimenteren op het proces in plaats van het eindresultaat is er daar een van. “Hoe kwam het dat je een 8 voor rekenen haalde? Heb je veel geoefend en hoe deed je dat?” En ook: “Waardoor kwam die 4? Hoe zou je het de volgende keer kunnen doen?” Praat over (je eigen) fouten. Het zijn richtingaanwijzers naar een nieuwe aanpak. Ze zeggen niets over wie je bent, maar waar je nog wat te doen hebt. En ze zijn onlosmakelijk verbonden met leren. Als je dat tussen hun oren kunt krijgen, geef je kinderen iets heel waardevols mee.
Dit aanbod sluit goed aan bij dit bericht

Meer weten over dit onderwerp?
Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Zo zorgen we ervoor dat jouw congres- of cursusdag veilig en prettig verloopt 2 minuten

Lees meer
Van meten naar weten

Van meten naar weten

De strategieën van Wiliam en het creëren van een leercultuur 5 minuten

Lees meer
ICT in de klas

ICT in de klas

Een goed begin is het halve werk 5 minuten

Lees meer
Parels poetsen

Parels poetsen

Over de zijnskant van hoogbegaafdheid 3 minuten

Lees meer
Een volledig beeld van leren

Een volledig beeld van leren

Over beelddenken in een talige wereld 4 minuten

Lees meer
De leerling van nu verdient een coach

De leerling van nu verdient een coach

Iemand die de dialoog boven de monoloog verkiest 3 minuten

Lees meer
Ik ga graag met je in discussie

Ik ga graag met je in discussie

Tot welke groep behoor jij? 4 minuten

Lees meer
Heb oog voor meisjes zoals ik

Heb oog voor meisjes zoals ik

Als docent kun je het verschil maken 3 minuten

Lees meer
Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Een kijkje achter de schermen 2 minuten

Lees meer
Beweging en dans in de kinderopvang

Beweging en dans in de kinderopvang

Tijd voor een bewuste aanpak 2 minuten

Lees meer
Het brein, haal eruit wat erin zit

Het brein, haal eruit wat erin zit

Mindmappen als methode om een leven lang te leren 3

Lees meer
Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Effectieve leerlingbesprekingen door de leerling erbij te betrekken

Lees meer
Jongens en juffen

Jongens en juffen

Wat elke docent zou moeten weten over jongensgedrag

Lees meer
Spreek jij al schooltaal?

Spreek jij al schooltaal?

Het belang van schooltaal in de onderwijspraktijk

Lees meer
Van iets geks naar iets anders

Van iets geks naar iets anders

Leid kinderen op tot creatieve denkers 3 minuten

Lees meer
Vragen naar de onbekende weg

Vragen naar de onbekende weg

verwonderen en uitdagen 4 minuten

Lees meer
De meester swipe je niet aan de kant

De meester swipe je niet aan de kant

Het belang van aandacht in de klas 4 minuten

Lees meer
De rem erop

De rem erop

Inhibitie of impulsbeheersing in de klas 5 minuten

Lees meer
Leer ze het zelf te doen

Leer ze het zelf te doen

De rol van executieve functies in de klas 3 minuten

Lees meer
De intelligentie voorbij

De intelligentie voorbij

Het belang van executieve functies 4 minuten

Lees meer
Een kind in al z'n facetten

Een kind in al z'n facetten

Samenwerken voor goed passend onderwijs 3 minuten

Lees meer
Positief digitaal burgerschap

Positief digitaal burgerschap

Blijf met jongeren in gesprek over online gedrag 3 minuten

Lees meer
Breng het onderwijs in beweging

Breng het onderwijs in beweging

door Lenneke Gentle 3 minuten

Lees meer
Leren is geen algoritme

Leren is geen algoritme

ICT als valkuil én inspiratiebron 3 minuten

Lees meer
Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Positieve gedragsbeïnvloeding kun je leren

Lees meer
Kennisopbouw

Kennisopbouw

Videoblog door Marianne Verhallen 3 minuten

Lees meer
Woordenschatontwikkeling

Woordenschatontwikkeling

Videoblog door Marianne Verhallen 5 minuten

Lees meer
Groepsdynamiek

Groepsdynamiek

Videoblog door Ivo Dokman 3 minuten

Lees meer
Emotiemanagement

Emotiemanagement

Videoblog door George Smits 3 minuten

Lees meer
Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Provocatieve begeleiding om zelf problemen op te lossen 3 minuten

Lees meer
Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Beter lezen door lezen met expressie 4 minuten

Lees meer
Samen bewust in een duobaan

Samen bewust in een duobaan

Wind de groep om je vingers 3 minuten

Lees meer
Van complimenten ga je groeien

Van complimenten ga je groeien

Geef ze dat gevoel! 3 minuten

Lees meer
Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Goed voor de groep én voor jou 4 minuten

Lees meer
Communiceren met pubers?

Communiceren met pubers?

Wees een oen! 4 minuten

Lees meer
Stop de tijd!

Stop de tijd!

Met minutentoetsen doen we jongens tekort 3 minuten

Lees meer
Waarom opleiden voor een vaste baan?

Waarom opleiden voor een vaste baan?

Bereid studenten voor op een toekomst als ondernemer 3 minuten

Lees meer
Lees, hoor en zie de hulpvraag

Lees, hoor en zie de hulpvraag

Herken externaliserend én internaliserend gedrag 3 minuten

Lees meer
Doorzie het spel om de invloed

Doorzie het spel om de invloed

En houd plezier in je werk 3 minuten

Lees meer
De bouwhoek

De bouwhoek

Videoblog door José Hillen 3 minuten

Lees meer
Hechting

Hechting

en de littekens die het soms achterlaat 3 minuten

Lees meer
Traumasensitieve leerkrachten

Traumasensitieve leerkrachten

helpen kinderen verder 2 minuten

Lees meer
Toon alle blogberichten