Ivo Dokman

1032 deelnemers gaven Ivo Dokman 4,1 sterren

Klassenmanagement is ingewikkelder dan ooit. De klassen zijn groot, de prestatiedruk hoog. Leerlingen hebben allemaal een andere achtergrond en met de invoering van passend onderwijs zijn de groepen nog diverser geworden. Niet gek dat leraren wel eens moeite hebben de rust in de groep te bewaren. Toch vinden velen van hen het best lastig om toe te geven dat ze moeite hebben met een bepaalde klas. Wie geen orde kan houden, lijkt de impliciete boodschap, is geen goede leraar. En dus modderen we door met klassen waar, met inzicht in de groepsdynamiek, veel winst valt te behalen.

Leraren weten vaak alles over de pedagogische en didactische kant van lesgeven, maar voor groepsdynamiek is weinig aandacht. Niet in de opleiding en niet daarna. Gek, want werken met groepen is eigenlijk de basis van het vak. Wie weet hoe hij moet kijken, ziet wat de mores is in de klas en waar die vandaan komt. Met een goede diagnose kun je aan de slag om de orde terug te brengen in de klas.

Wie is de normdrager?
Vergelijk de klas met een apenrots. Door te observeren zie je welke normen en waarden er heersen en wie de meeste invloed heeft. Deze leerling is de normdrager. Vergis je niet, dat is lang niet altijd de leerling met de grootste mond. Ook non-verbaal kan een leerling veel invloed hebben op de groep. En soms laat zijn (of haar 1) invloed zich meer buiten de muren van het klaslokaal zien, terwijl de gevolgen ervan wel degelijk in de klas te voelen zijn. Hoe hij kijkt, erbij zit of wat hij aan heeft, het werkt allemaal door. Zeker een nieuwe groep kan heel gevoelig zijn voor de invloed van de normdrager

Strategen, vermijders en strijders
Als de normdrager vindt dat status belangrijk is, is dat te merken in de klas. Of als hij of zij uitdraagt dat goede cijfers halen iets voor sukkels is, wordt dat de norm. De normdrager komt in verschillende gedaanten voor. Als ‘de strateeg’ bijvoorbeeld, die in een goed blaadje staat bij de leraar en altijd net op tijd stopt. Andere leerlingen komen eerder in de problemen dan hij. Hij is non-verbaal sterk en heeft vaak veel status. Of als ‘vermijder’. Hij vermijdt contact met de leraar zo veel mogelijk en houdt gesprekken kort. Op het schoolplein en op sociale media laat hij zijn invloed gelden. ‘De strijder’ is dan weer veel meer aanwezig in de klas, zowel fysiek als verbaal.

Motieven
Aan de hand van een 3D sociogram, kun je de apenrots doorzien en op zoek naar het motief van de normdrager. Want er is altijd een logische verklaring voor zijn gedrag. Iets thuis, de omgeving, een negatieve ervaring, cultuur of dna. Het kan van alles zijn, maar uiteindelijk levert zijn gedrag de normdrager iets op. Zo kan status faalangst verhullen, of pestgedrag samenhangen met eigen onzekerheden. Als je weet wat het motief is, kun je aan de slag. Door aan te haken bij het motief, kun je de effecten in de klas verminderen.
Wat je strategie uiteindelijk wordt, hangt volledig af van de context. Soms kun je geheime afspraken maken met de normdrager. Of als competitie een rol speelt dan kun je stoppen met het terugkoppelen van de cijfers in de klas. Soms werkt een andere indeling van de klas of zijn afspraken met ouders de sleutel. Zorg in ieder geval altijd dat je met collega’s en ouders op één lijn komt over welke strategie je toepast.

Laat je werkplezier niet vergallen
Het principe van de apenrots kun je ook zien in klassen die lopen als een trein. Ook daar is een normdrager. Waarschijnlijk iemand die vindt dat niemand buiten de boot mag vallen of die laat zien dat goed presteren leuk is. Er heerst een kansenklimaat. Dan heb je als docent een topjaar en kun je je druk maken over de vakinhoud. Is dat niet zo dan kan een moeilijke groep je werkplezier behoorlijk vergallen. Begin met openheid en eerlijkheid naar je collega’s en blijf niet doormodderen. Groepsdynamiek is niet maakbaar, maar je kunt het wel degelijk positief beïnvloeden.  
Dit aanbod sluit goed aan bij dit bericht

Meer weten over dit onderwerp?
Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Zo zorgen we ervoor dat jouw congres- of cursusdag veilig en prettig verloopt 2 minuten

Lees meer
Van meten naar weten

Van meten naar weten

De strategieën van Wiliam en het creëren van een leercultuur 5 minuten

Lees meer
ICT in de klas

ICT in de klas

Een goed begin is het halve werk 5 minuten

Lees meer
Parels poetsen

Parels poetsen

Over de zijnskant van hoogbegaafdheid 3 minuten

Lees meer
Een volledig beeld van leren

Een volledig beeld van leren

Over beelddenken in een talige wereld 4 minuten

Lees meer
De leerling van nu verdient een coach

De leerling van nu verdient een coach

Iemand die de dialoog boven de monoloog verkiest 3 minuten

Lees meer
Laat ze groeien

Laat ze groeien

De growth mindset als basis voor leren 4 minuten

Lees meer
Ik ga graag met je in discussie

Ik ga graag met je in discussie

Tot welke groep behoor jij? 4 minuten

Lees meer
Heb oog voor meisjes zoals ik

Heb oog voor meisjes zoals ik

Als docent kun je het verschil maken 3 minuten

Lees meer
Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Een kijkje achter de schermen 2 minuten

Lees meer
Beweging en dans in de kinderopvang

Beweging en dans in de kinderopvang

Tijd voor een bewuste aanpak 2 minuten

Lees meer
Het brein, haal eruit wat erin zit

Het brein, haal eruit wat erin zit

Mindmappen als methode om een leven lang te leren 3

Lees meer
Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Effectieve leerlingbesprekingen door de leerling erbij te betrekken

Lees meer
Jongens en juffen

Jongens en juffen

Wat elke docent zou moeten weten over jongensgedrag

Lees meer
Spreek jij al schooltaal?

Spreek jij al schooltaal?

Het belang van schooltaal in de onderwijspraktijk

Lees meer
Van iets geks naar iets anders

Van iets geks naar iets anders

Leid kinderen op tot creatieve denkers 3 minuten

Lees meer
Vragen naar de onbekende weg

Vragen naar de onbekende weg

verwonderen en uitdagen 4 minuten

Lees meer
De meester swipe je niet aan de kant

De meester swipe je niet aan de kant

Het belang van aandacht in de klas 4 minuten

Lees meer
De rem erop

De rem erop

Inhibitie of impulsbeheersing in de klas 5 minuten

Lees meer
Leer ze het zelf te doen

Leer ze het zelf te doen

De rol van executieve functies in de klas 3 minuten

Lees meer
De intelligentie voorbij

De intelligentie voorbij

Het belang van executieve functies 4 minuten

Lees meer
Een kind in al z'n facetten

Een kind in al z'n facetten

Samenwerken voor goed passend onderwijs 3 minuten

Lees meer
Positief digitaal burgerschap

Positief digitaal burgerschap

Blijf met jongeren in gesprek over online gedrag 3 minuten

Lees meer
Breng het onderwijs in beweging

Breng het onderwijs in beweging

door Lenneke Gentle 3 minuten

Lees meer
Leren is geen algoritme

Leren is geen algoritme

ICT als valkuil én inspiratiebron 3 minuten

Lees meer
Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Positieve gedragsbeïnvloeding kun je leren

Lees meer
Kennisopbouw

Kennisopbouw

Videoblog door Marianne Verhallen 3 minuten

Lees meer
Woordenschatontwikkeling

Woordenschatontwikkeling

Videoblog door Marianne Verhallen 5 minuten

Lees meer
Groepsdynamiek

Groepsdynamiek

Videoblog door Ivo Dokman 3 minuten

Lees meer
Emotiemanagement

Emotiemanagement

Videoblog door George Smits 3 minuten

Lees meer
Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Provocatieve begeleiding om zelf problemen op te lossen 3 minuten

Lees meer
Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Beter lezen door lezen met expressie 4 minuten

Lees meer
Samen bewust in een duobaan

Samen bewust in een duobaan

Wind de groep om je vingers 3 minuten

Lees meer
Van complimenten ga je groeien

Van complimenten ga je groeien

Geef ze dat gevoel! 3 minuten

Lees meer
Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Goed voor de groep én voor jou 4 minuten

Lees meer
Communiceren met pubers?

Communiceren met pubers?

Wees een oen! 4 minuten

Lees meer
Stop de tijd!

Stop de tijd!

Met minutentoetsen doen we jongens tekort 3 minuten

Lees meer
Waarom opleiden voor een vaste baan?

Waarom opleiden voor een vaste baan?

Bereid studenten voor op een toekomst als ondernemer 3 minuten

Lees meer
Lees, hoor en zie de hulpvraag

Lees, hoor en zie de hulpvraag

Herken externaliserend én internaliserend gedrag 3 minuten

Lees meer
De bouwhoek

De bouwhoek

Videoblog door José Hillen 3 minuten

Lees meer
Hechting

Hechting

en de littekens die het soms achterlaat 3 minuten

Lees meer
Traumasensitieve leerkrachten

Traumasensitieve leerkrachten

helpen kinderen verder 2 minuten

Lees meer
Toon alle blogberichten