Leerprestaties verwijzen naar de meetbare resultaten van het leerproces van een student, vaak beoordeeld door middel van toetsen, projecten, en andere evaluatiemethoden. Deze prestaties zijn indicatoren van hoe goed een leerling de aangeboden leerstof heeft begrepen en kunnen toepassen. Ze spelen een cruciale rol in het onderwijssysteem, niet alleen als maatstaf voor de effectiviteit van het onderwijs, maar ook voor het vaststellen van de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Effectieve evaluatie van leerprestaties houdt rekening met diverse factoren zoals cognitieve vaardigheden, inzet, sociale en emotionele aspecten van het leren. Scholen gebruiken deze gegevens om onderwijsstrategieën aan te passen, ondersteuning waar nodig te bieden en de algemene leerervaring te verbeteren. Het begrijpen en verbeteren van leerprestaties is een dynamisch proces dat constante aandacht vereist voor de ontwikkeling van elk kind.