Doorstroommogelijkheden verwijzen naar de opties die leerlingen hebben om na een bepaalde opleidingsfase door te stromen naar hogere of andere onderwijsniveaus. Deze mogelijkheden zijn cruciaal voor het bevorderen van de continuïteit in het leerproces en het ondersteunen van de loopbaanontwikkeling van studenten. In het Nederlandse onderwijssysteem zijn doorstroommogelijkheden bijvoorbeeld van VMBO naar HAVO, van HAVO naar VWO, of van MBO naar HBO.

Deze opties zijn essentieel voor het faciliteren van levenslang leren en het aanmoedigen van leerlingen om hun volledige potentieel te bereiken. Scholen en beleidsmakers werken aan het verbeteren van deze doorstroommogelijkheden door het wegnemen van barrières, het bieden van differentiatie in het curriculum en het aanpassen van ondersteuningsstructuren.

Effectieve doorstroommogelijkheden dragen bij aan een meer inclusief onderwijssysteem waar elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond of academische prestaties, de kans krijgt om te groeien en te excelleren in zijn of haar gekozen pad.