Pubers willen heel graag leren. Hun brein staat op scherp. Maar die leergierigheid komt alleen tot uiting onder de juiste omstandigheden. Een paar do’s en don’ts in de communicatie met pubers.

Stel vragen
Eigenlijk werken we als docenten veel te hard. Zodra een leerling ons wat vraagt komen we met een antwoord, een oplossing, met hulp of een ongevraagd advies. Uiteraard met de beste bedoelingen, we willen nou eenmaal dingen graag oplossen. Het is een soort Pavlov-reactie. Dat is niet zo gek, want het is onze taak om kinderen iets te leren. Wanneer ze iets niet snappen helpen we meteen en geven het goede antwoord. Maar in een gesprek kun je dat beter achterwege laten. Docenten zenden veel. Daarmee schakelen we het puberbrein uit. Zonde! Want vragen stellen stimuleert het probleemoplossend vermogen en vormt de basis voor een open en gelijkwaardig gesprek. Met een simpel wie, wat, waar en hoe voelt een leerling zich gezien en gehoord. Dat is vele malen effectiever dan ongevraagd advies.

Oordeel niet
“Die docent begrijpt mij niet.” Ik hoor het leerlingen vaak zeggen. Ze zijn boos of verdrietig, maar voelen zich door hun docent niet serieus genomen. Het kan lastig zijn om niet boos te worden op een tierende puber of er een oordeel over te hebben, maar het heeft ontzettend weinig zin; je raakt het contact kwijt. En wanneer een leerling verdrietig is, zijn we al snel geneigd dat te sussen. Eigenlijk bagatelliseren we zijn gevoel. Vraag eens waarom hij verdriet heeft of toon begrip voor zijn boosheid. Een uitwisseling, zonder oordeel, waarin de leerling weet dat zijn gevoel mag bestaan. Docenten en leerlingen zijn niet elkaars gelijken, maar gelijkwaardigheid kan wel.

Wees jezelf
Voor pubers is de toekomst een abstract begrip. Ze werken niet voor de toekomst. Wel voor hun docent. De docent als rolmodel wordt wel eens onderschat, maar ik vergelijk het vaak met een spiegelreflex. Een docent die enthousiast is, krijgt vanzelf enthousiaste leerlingen. Een docent die complimentjes maakt, krijgt zijn leerlingen aan het werk. Zelfs als ze het vak moeilijk vinden. Probeer de verbinding te maken met je leerlingen. Hoe? Wees authentiek. Pubers voelen het haarfijn aan als je te hard probeert of je best doet. Doe dus niet je collega na, hoe leuk die ook is. Elke docent heeft een unieke eigenschap. De een is enthousiast, een ander heeft humor en de volgende moet het meer hebben van zijn empathisch vermogen. Ga op zoek naar die eigenschap waarmee jij de klik kan maken.

Oefenen
Gelijkwaardig communiceren, niet oordelen, vragen stellen… Wanneer ik hierover spreek zeggen veel docenten dat ze dat wel weten. Maar de praktijk is weerbarstig. In rollenspellen merken docenten vaak al snel dat ze weer in de fix-stand schieten. “Oh, ik luister niet echt” of “Voor ik het wist zat ik alweer oplossingen aan te dragen” zeggen ze dan. Een Pavlov-reactie afleren is niet gemakkelijk, maar een goede relatie met je leerlingen is meer dan de moeite waard. Veel oefenen dus. Tot slot een ezelsbruggetje om vanuit gelijkwaardigheid te blijven communiceren: Wees een OEN, open en eerlijk en vooral nieuwsgierig. En laat OMA wat vaker thuis; oordeel, mening en advies. De puber zal je dankbaar zijn! 
Dit aanbod sluit goed aan bij dit bericht

Meer weten over dit onderwerp?
Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Zo zorgen we ervoor dat jouw congres- of cursusdag veilig en prettig verloopt 2 minuten

Lees meer
Van meten naar weten

Van meten naar weten

De strategieën van Wiliam en het creëren van een leercultuur 5 minuten

Lees meer
ICT in de klas

ICT in de klas

Een goed begin is het halve werk 5 minuten

Lees meer
Parels poetsen

Parels poetsen

Over de zijnskant van hoogbegaafdheid 3 minuten

Lees meer
Een volledig beeld van leren

Een volledig beeld van leren

Over beelddenken in een talige wereld 4 minuten

Lees meer
De leerling van nu verdient een coach

De leerling van nu verdient een coach

Iemand die de dialoog boven de monoloog verkiest 3 minuten

Lees meer
Laat ze groeien

Laat ze groeien

De growth mindset als basis voor leren 4 minuten

Lees meer
Ik ga graag met je in discussie

Ik ga graag met je in discussie

Tot welke groep behoor jij? 4 minuten

Lees meer
Heb oog voor meisjes zoals ik

Heb oog voor meisjes zoals ik

Als docent kun je het verschil maken 3 minuten

Lees meer
Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Een kijkje achter de schermen 2 minuten

Lees meer
Beweging en dans in de kinderopvang

Beweging en dans in de kinderopvang

Tijd voor een bewuste aanpak 2 minuten

Lees meer
Het brein, haal eruit wat erin zit

Het brein, haal eruit wat erin zit

Mindmappen als methode om een leven lang te leren 3

Lees meer
Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Ze weten zelf wel wat er niet goed gaat

Effectieve leerlingbesprekingen door de leerling erbij te betrekken

Lees meer
Jongens en juffen

Jongens en juffen

Wat elke docent zou moeten weten over jongensgedrag

Lees meer
Spreek jij al schooltaal?

Spreek jij al schooltaal?

Het belang van schooltaal in de onderwijspraktijk

Lees meer
Van iets geks naar iets anders

Van iets geks naar iets anders

Leid kinderen op tot creatieve denkers 3 minuten

Lees meer
Vragen naar de onbekende weg

Vragen naar de onbekende weg

verwonderen en uitdagen 4 minuten

Lees meer
De meester swipe je niet aan de kant

De meester swipe je niet aan de kant

Het belang van aandacht in de klas 4 minuten

Lees meer
De rem erop

De rem erop

Inhibitie of impulsbeheersing in de klas 5 minuten

Lees meer
Leer ze het zelf te doen

Leer ze het zelf te doen

De rol van executieve functies in de klas 3 minuten

Lees meer
De intelligentie voorbij

De intelligentie voorbij

Het belang van executieve functies 4 minuten

Lees meer
Een kind in al z'n facetten

Een kind in al z'n facetten

Samenwerken voor goed passend onderwijs 3 minuten

Lees meer
Positief digitaal burgerschap

Positief digitaal burgerschap

Blijf met jongeren in gesprek over online gedrag 3 minuten

Lees meer
Breng het onderwijs in beweging

Breng het onderwijs in beweging

door Lenneke Gentle 3 minuten

Lees meer
Leren is geen algoritme

Leren is geen algoritme

ICT als valkuil én inspiratiebron 3 minuten

Lees meer
Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Positieve gedragsbeïnvloeding kun je leren

Lees meer
Kennisopbouw

Kennisopbouw

Videoblog door Marianne Verhallen 3 minuten

Lees meer
Woordenschatontwikkeling

Woordenschatontwikkeling

Videoblog door Marianne Verhallen 5 minuten

Lees meer
Groepsdynamiek

Groepsdynamiek

Videoblog door Ivo Dokman 3 minuten

Lees meer
Emotiemanagement

Emotiemanagement

Videoblog door George Smits 3 minuten

Lees meer
Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Provocatieve begeleiding om zelf problemen op te lossen 3 minuten

Lees meer
Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Beter lezen door lezen met expressie 4 minuten

Lees meer
Samen bewust in een duobaan

Samen bewust in een duobaan

Wind de groep om je vingers 3 minuten

Lees meer
Van complimenten ga je groeien

Van complimenten ga je groeien

Geef ze dat gevoel! 3 minuten

Lees meer
Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Goed voor de groep én voor jou 4 minuten

Lees meer
Stop de tijd!

Stop de tijd!

Met minutentoetsen doen we jongens tekort 3 minuten

Lees meer
Waarom opleiden voor een vaste baan?

Waarom opleiden voor een vaste baan?

Bereid studenten voor op een toekomst als ondernemer 3 minuten

Lees meer
Lees, hoor en zie de hulpvraag

Lees, hoor en zie de hulpvraag

Herken externaliserend én internaliserend gedrag 3 minuten

Lees meer
Doorzie het spel om de invloed

Doorzie het spel om de invloed

En houd plezier in je werk 3 minuten

Lees meer
De bouwhoek

De bouwhoek

Videoblog door José Hillen 3 minuten

Lees meer
Hechting

Hechting

en de littekens die het soms achterlaat 3 minuten

Lees meer
Traumasensitieve leerkrachten

Traumasensitieve leerkrachten

helpen kinderen verder 2 minuten

Lees meer
Toon alle blogberichten