Simon Klein is docent, auteur en onderwijsadviseur. Hij werkt al meer dan twintig jaar in het (primair, voortgezet en beroeps-) onderwijs. Hij is begonnen als onderwijzer en geeft inmiddels les aan toekomstige leerkrachten. Ook heeft hij zijn eigen adviesbureau Klasse(n)kanjers. Simon's expertise ligt op de gebieden van praktische lerende jongeren, jongens in de klas, passend onderwijs, ASS, gedragsproblemen en didactische begeleiding.

Simon verzorgt lezingen, cursussen, masterclasses en een opleiding voor Medilex Onderwijs.

Simon heeft verschillende boeken geschreven, waaronder: 'Talentbegeleiding bij laagbegaafde (praktisch lerende) jongeren' en 'Houd jongens bij de les'. Op dit moment is Simon bezig met een nieuwe boek 'Probleemgedrag in het (v)mbo'.