Leerkracht, coach, begeleider, onderwijsadviseur, ontwikkelaar, spreker en momenteel lerarenopleider pabo Hogeschool Inholland, maar vooral iemand die anderen enthousiast krijgt voor het vak Rekenen-Wiskunde en zich inzet voor de onderwijsbehoeften van Sterke Rekenaars.

Niets is mooier dan (aankomende) leerkrachten aan te moedigen om buiten de kaders te denken, ideeën uit te proberen in hun eigen lessen en te durven onderzoeken wat effectief (reken)onderwijs inhoud. Rekenen zit namelijk in alles om ons heen. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden maken we samen elke rekenles een betekenisvolle rekenles.

“Ik ga niet voor goed onderwijs, maar voor beter (reken)onderwijs.”