Ouderbetrokkenheid verwijst naar de actieve en constructieve betrokkenheid van ouders bij het onderwijs en de schoolactiviteiten van hun kinderen. Dit omvat het bijwonen van ouderavonden, deelnemen aan schoolcommissies, ondersteunen bij huiswerk, en communiceren met leerkrachten over de voortgang van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid is erkend als een cruciale factor voor het verbeteren van de academische prestaties en het sociaal-emotionele welzijn van leerlingen.

Scholen die een sterke ouderbetrokkenheid bevorderen, zien vaak een hogere leerlingmotivatie en betere onderwijsresultaten. Door ouders actief te betrekken bij het onderwijsproces, wordt er een brug geslagen tussen thuis en school, wat bijdraagt aan een holistische benadering van het kind zijn educatie. Effectieve communicatie en samenwerkingsstrategieën zijn essentieel voor het bevorderen van ouderbetrokkenheid en het waarborgen van een ondersteunende leeromgeving voor alle leerlingen.