Een beoordelingsgesprek is een belangrijk moment waarop een werkgever en werknemer praten over het functioneren van de werknemer. Het kan leiden tot promotie, loonsverhoging, of in sommige gevallen ontslag. Het gesprek biedt een kans om feedback te geven en de werknemer te motiveren. Het verschil met functionerings- en eindejaarsgesprekken is dat bij een beoordelingsgesprek de werkgever voornamelijk oordeelt, terwijl de andere gesprekken meer gericht zijn op dialoog. Goed voorbereid zijn, de juiste vragen stellen, en objectief blijven zijn essentieel voor een effectief beoordelingsgesprek.