Scholen moeten aantonen dat hun leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen, vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel sinds 2017. Deze eisen gelden voor leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en omvatten wat leraren moeten weten en kunnen. Elke leraar heeft een bekwaamheidsdossier als een overzicht van professionele ontwikkeling, met persoonlijke gegevens, diploma's, en ontwikkelplannen. Nieuwe leraren moeten aan deze eisen voldoen, en bestaande leraren krijgen de kans om eventuele tekortkomingen aan te pakken. De Inspectie van het Onderwijs controleert de naleving van deze eisen door de scholen.

Meer weten over Bekwaamheidsdossier