21e-eeuwse vaardigheden zijn elf competenties belangrijk voor een snel veranderende, digitale toekomst. Ze omvatten communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering, kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn essentieel voor leerlingen om zich voor te bereiden op een toekomst waarin technologie een grote rol speelt. Het onderwijs legt hierbij de focus op zowel individuele als groepsvaardigheden, digitale geletterdheid en het kritisch omgaan met informatie en media.

Meer weten over 21st century skills