Leerlingbesprekingen - of rapportvergaderingen - zijn vaak inefficiënt en in veel gevallen zinloos. ‘Hij moet gewoon beter zijn best doen’ zegt collega X. ‘Hij kan het wel, maar hij doet het niet’, antwoordt Y. En zo passeren alle 30 leerlingen van 2B de revue om daarna die van 2C te doen. En die van 2D… Het wordt een lange middag. Leerlingbesprekingen kenmerken zich door veel gemopper en weinig resultaat. Maar het kan effectiever. Door actiegericht te werk te gaan en door mét leerlingen te praten in plaats van alleen maar óver hen.

Een hele klas bespreken is een onmogelijke opgave. Bovendien is het niet handig te praten over dingen waar je niks aan kunt doen. Gebruik je tijd dus voor leerlingen die het nodig hebben en waar je actie op kunt ondernemen. De leerlingen waarbij alles goed gaat hoef je niet te bespreken. Zo houd je tijd over. Voor Agnes bijvoorbeeld.

Agnes
Agnes zit in 3 Havo. Het lukt haar niet haar werk af te krijgen in de les. Ze is snel afgeleid en komt daardoor steeds weer in de problemen. Haar mentor onderneemt drie stappen:

  1. Allereerst verzamelt hij informatie over Agnes bij zijn collega’s. Geen labels, geen veronderstellingen, maar pure observaties. Wat zien zijn collega’s in de les? ‘Agnes is slecht geconcentreerd’, is geen observatie. Een docent kan wel vaststellen dat ze vaak zit te kletsen.
  2. Daarna gaat de mentor met Agnes om de tafel en vraagt haar wat ze zelf ziet. Wat gaat er goed en wat niet? Waar heb je last van? Waar wil je aan werken? De kans is groot dat zij zelf ook weet dat ze vaak kletst. Samen stellen ze een doel vast. Zo’n doel kan bijvoorbeeld zijn dat het haar lukt om vóór de herfstvakantie alle opdrachten af te maken. En ze bespreken hoe docenten haar kunnen helpen om dat doel te bereiken. De mentor laat haar weten dat hij het er met zijn collega’s over zal hebben.
  3. De derde stap is de daadwerkelijke leerlingbespreking. Die gaat over de vraag wat de collega’s gaan doen om Agnes dichterbij haar doel te brengen. Haar eigen ideeën daarover worden meegenomen en opgenomen in een actieplan.

Het mooiste zou zijn als Agnes ook bij deze bespreking aanwezig is. Voor veel scholen is dat nog een brug te ver. Maar door Agnes op de hoogte te houden, voelt zij in ieder geval dat ze serieus genomen wordt.

Relatie voor prestatie
In het voorbeeld is de mentor de docent die met Agnes in gesprek gaat. In principe zou elke docent dit gesprek moeten kunnen voeren, al is het maar over de vraag waarom het bij hem in de les niet lekker loopt.

Leerlingen weten namelijk vaak prima wat er niet goed gaat in de les. Het wordt ze alleen zelden gevraagd. Deze manier van werken vraagt dan ook een open houding en de bereidheid te luisteren. Laat de leerlingen merken dat zijn of haar visie ertoe doet. Bovendien voorkom je daarmee dat je eigen veronderstellingen de overhand krijgen. Of erger, dat je de doelen oplegt die je zelf voor de leerling hebt bedacht. Relatie komt voor prestatie. Een goede verstandhouding is het begin van verbetering.

Wanneer docenten mét en niet alleen over leerlingen praten, ontstaat daarnaast ruimte voor een open gesprek met collega’s. Zo wordt een leerlingbespreking ook echt een bespreking. Geen opsomming van alles wat er mis gaat, geen gemopper en geen ellenlange zit, maar doelen en een plan. En bovendien een grote kans dat Agnes de volgende keer niet eens op het bespreeklijstje zal staan.
Meer weten over dit onderwerp?
Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Veiligheidsmaatregelen congressen en cursussen

Zo zorgen we ervoor dat jouw congres- of cursusdag veilig en prettig verloopt 2 minuten

Lees meer
Van meten naar weten

Van meten naar weten

De strategieën van Wiliam en het creëren van een leercultuur 5 minuten

Lees meer
ICT in de klas

ICT in de klas

Een goed begin is het halve werk 5 minuten

Lees meer
Parels poetsen

Parels poetsen

Over de zijnskant van hoogbegaafdheid 3 minuten

Lees meer
Een volledig beeld van leren

Een volledig beeld van leren

Over beelddenken in een talige wereld 4 minuten

Lees meer
De leerling van nu verdient een coach

De leerling van nu verdient een coach

Iemand die de dialoog boven de monoloog verkiest 3 minuten

Lees meer
Laat ze groeien

Laat ze groeien

De growth mindset als basis voor leren 4 minuten

Lees meer
Ik ga graag met je in discussie

Ik ga graag met je in discussie

Tot welke groep behoor jij? 4 minuten

Lees meer
Heb oog voor meisjes zoals ik

Heb oog voor meisjes zoals ik

Als docent kun je het verschil maken 3 minuten

Lees meer
Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Van praktijkprobleem naar congresprogramma

Een kijkje achter de schermen 2 minuten

Lees meer
Beweging en dans in de kinderopvang

Beweging en dans in de kinderopvang

Tijd voor een bewuste aanpak 2 minuten

Lees meer
Het brein, haal eruit wat erin zit

Het brein, haal eruit wat erin zit

Mindmappen als methode om een leven lang te leren 3

Lees meer
Jongens en juffen

Jongens en juffen

Wat elke docent zou moeten weten over jongensgedrag

Lees meer
Spreek jij al schooltaal?

Spreek jij al schooltaal?

Het belang van schooltaal in de onderwijspraktijk

Lees meer
Van iets geks naar iets anders

Van iets geks naar iets anders

Leid kinderen op tot creatieve denkers 3 minuten

Lees meer
Vragen naar de onbekende weg

Vragen naar de onbekende weg

verwonderen en uitdagen 4 minuten

Lees meer
De meester swipe je niet aan de kant

De meester swipe je niet aan de kant

Het belang van aandacht in de klas 4 minuten

Lees meer
De rem erop

De rem erop

Inhibitie of impulsbeheersing in de klas 5 minuten

Lees meer
Leer ze het zelf te doen

Leer ze het zelf te doen

De rol van executieve functies in de klas 3 minuten

Lees meer
De intelligentie voorbij

De intelligentie voorbij

Het belang van executieve functies 4 minuten

Lees meer
Een kind in al z'n facetten

Een kind in al z'n facetten

Samenwerken voor goed passend onderwijs 3 minuten

Lees meer
Positief digitaal burgerschap

Positief digitaal burgerschap

Blijf met jongeren in gesprek over online gedrag 3 minuten

Lees meer
Breng het onderwijs in beweging

Breng het onderwijs in beweging

door Lenneke Gentle 3 minuten

Lees meer
Leren is geen algoritme

Leren is geen algoritme

ICT als valkuil én inspiratiebron 3 minuten

Lees meer
Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Samenwerken om het beste uit een kind te halen

Positieve gedragsbeïnvloeding kun je leren

Lees meer
Kennisopbouw

Kennisopbouw

Videoblog door Marianne Verhallen 3 minuten

Lees meer
Woordenschatontwikkeling

Woordenschatontwikkeling

Videoblog door Marianne Verhallen 5 minuten

Lees meer
Groepsdynamiek

Groepsdynamiek

Videoblog door Ivo Dokman 3 minuten

Lees meer
Emotiemanagement

Emotiemanagement

Videoblog door George Smits 3 minuten

Lees meer
Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Leren gebeurt waar je de grens opzoekt

Provocatieve begeleiding om zelf problemen op te lossen 3 minuten

Lees meer
Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Een rivier is níet hetzelfde als een kanaal

Beter lezen door lezen met expressie 4 minuten

Lees meer
Samen bewust in een duobaan

Samen bewust in een duobaan

Wind de groep om je vingers 3 minuten

Lees meer
Van complimenten ga je groeien

Van complimenten ga je groeien

Geef ze dat gevoel! 3 minuten

Lees meer
Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas

Goed voor de groep én voor jou 4 minuten

Lees meer
Communiceren met pubers?

Communiceren met pubers?

Wees een oen! 4 minuten

Lees meer
Stop de tijd!

Stop de tijd!

Met minutentoetsen doen we jongens tekort 3 minuten

Lees meer
Waarom opleiden voor een vaste baan?

Waarom opleiden voor een vaste baan?

Bereid studenten voor op een toekomst als ondernemer 3 minuten

Lees meer
Lees, hoor en zie de hulpvraag

Lees, hoor en zie de hulpvraag

Herken externaliserend én internaliserend gedrag 3 minuten

Lees meer
Doorzie het spel om de invloed

Doorzie het spel om de invloed

En houd plezier in je werk 3 minuten

Lees meer
De bouwhoek

De bouwhoek

Videoblog door José Hillen 3 minuten

Lees meer
Hechting

Hechting

en de littekens die het soms achterlaat 3 minuten

Lees meer
Traumasensitieve leerkrachten

Traumasensitieve leerkrachten

helpen kinderen verder 2 minuten

Lees meer
Toon alle blogberichten