Ynte is eigenaar van HELDER onderwijsadvies en Focus PO. Als onderwijskundige adviseert en begeleidt zij scholen en besturen om de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen. Ze richt zich onder andere op instructie, het werken met doorgaande leerlijnen, cruciale leerdoelen en groeibewust onderwijs aan het jonge kind. Vooral praktisch aan de slag gaan en behapbaarheid zijn haar uitgangspunten om scholen te ondersteunen in opbrengstgericht werken.