Willemijn de Kort

Willemijn de Kort

Willemijn houdt zich bezig met alles wat met leren te maken heeft. Op onder andere de gebieden rekenen en executieve functies geeft zij cursussen en incompany-trainingen, begeleidt ze rekenverbetertrajecten, werkt ze als RT-er en ontwikkelt ze leermateriaal. Willemijn heeft daarnaast 9 jaar lesgegeven in het basisonderwijs.