Ton Sebens is een ervaren schoolleider in zowel het middelbaar en hoger beroepsonderwijs als het voortgezet onderwijs. Op dit moment is hij schooleider bij het Greijdanus. "Leiding geven aan leren" vormt de kern van zijn opvatting over schoolleiderschap. Ton heeft een sterke voorkeur voor veranderkundige thema's met een zekere mate van urgentie.