Suzanne is autismespecialist met 25 jaar onderwijservaring in regulier en speciaal onderwijs. Zij schreef twee boeken over autisme en ontwikkelde het autismepaspoort. De combinatie van haar zeer brede theoretische kennis, praktijkervaring en het feit dat zij zelf ervaringsdeskundige is, ervaren deelnemers als zeer boeiend en inspirerend.