Suzan Doornwaard

Suzan Doornwaard

Dr. Suzan Doornwaard is als senior onderzoeker betrokken bij het project Mentaal Kapitaal van de RKJGC. Hierin onderzoekt ze de factoren die een rol spelen bij schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval en naar wat er nodig is om jongeren beter te ondersteunen in een optimale leerontwikkeling. Suzan heeft ruim 10 jaar ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van multi-methode onderzoeksprojecten op een breed scala aan thema's waaronder seksuele ontwikkeling, mediagebruik, jongerencultuur, middelengebruik en probleemgedrag. Naast haar onderzoek voor de Kenniswerkplaats werkt Suzan als zelfstandig onderzoeker en adviseur voor diverse internationele en nationale organisaties.