Susan Marletta Hart

Susan Marletta Hart

Susan Marletta Hart (1971) bracht het begrip hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit naar Nederland en is uitgegroeid tot een internationale autoriteit op dit gebied. Ze schreef zeven boeken, waaronder 'Leven met Hooggevoeligheid, van opgave naar gave' (2003 Ten Have) die een everseller is (inmiddels 27e druk). Ze geeft lezingen, trainingen, retreats en zielenreizen in Nederland en het buitenland. Susan ontwikkelende de communicatietheorie De horizontale en verticale dynamiek®, waarin ze de twee basisbehoeften van de mens blootlegt. Ze coacht en traint personen en bedrijven m.b.t. bewustwording, verandermanagement, omgaan met lastig gedrag en effectief inzetten van de twee basistalen. Susan leeft en werkt in Zwitserland en Nederland.