Noor van der Windt

Noor van der Windt

Noor van der Windt is als orthopedagoog werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands, waar ze onder andere betrokken is bij het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Daarnaast is Noor ook werkzaam bij Marant, waar ze onderzoeken uitvoert wanneer er een vermoeden is van dyslexie en aan kinderen met dyslexie extra ondersteuning biedt bij het lezen en spellen.