Nicole Neels

Nicole Neels

Nicole heeft ruime ervaring binnen het primair onderwijs. Ze begeleidt leerlingen met leer- en gedragsproblemen met als specialisatie het begeleiden van kinderen met dyslexie.

Daarnaast is zij ook ontwikkelaar van leerhulpmiddelen en remediërende materialen en heeft zij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de  “Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie”,

die sinds 1 september 2021 is ingevoerd.