Mirella van Minderhout

Mirella van Minderhout

drs. Mirella van Minderhout is orthopedagoog, onderwijskundige en cognitief gedragstherapeut en startte haar loopbaan in het onderwijs als leerkracht. Vanuit een sterke drive om de kwaliteit van onderwijs voor elk kind te verbeteren en dit haalbaar te maken voor leraren, werkt zij als onderwijsadviseur bij Bureau Mind. Ze dacht mee in de ontwikkeling van boeken over HGW en HGD in het onderwijs, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van interventies rond vastgelopen leerkracht-leerling relaties en ondersteunt scholen bij pedagogische vraagstukken. Zij schreef publicaties over kwaliteit van onderwijs en hoe begeleiders daar een bijdrage aan kunnen leveren (zie kennisbank op www.bureaumind.nl). Ze verzorgt trainingen binnen het onderwijs en de zorg en geeft post-academisch onderwijs voor schoolpsychologen en NVO-OG en is supervisor. Ook is ze landelijk betrokken bij diverse projecten om vorm te geven aan passend onderwijs op scholen en in samenwerkingsverbanden.