Mikkie van der Mik is werkzaam als pedagoog, coach, trainer en spreker over vraagstukken rondom LHBTIQIA+ en religie.

Mikkie samengevat zou zijn een verbinder van mensen: uit alle lagen van een organisatie, meer en minder gemotiveerd, met en zonder beperking, binnen en buiten de lijntjes. Als coach en trainer staat Mikkie bekend vanwege diens grote hart voor ‘de underdogs’ in de samenleving, met een specifieke affiniteit voor de LHBTQIA+ doelgroep.