Meike Berben

Meike Berben

Meike Berben is adviseur bij CPS Onderwijsontwikkeling en Advies. Sinds 2011 geeft ze training en begeleiding op scholen in het primair en voortgezet onderwijs, met name op docentvaardigheden.

Haar expertise ligt op de volgende gebieden:

  • Differentiëren in de les
  • ICT in de les
  • Formatief toetsen
  • Flipping the Classroom
  • Activerende didactiek
  • De 6 rollen van de leraar
  • Taalrijke didactiek