Mark Weghorst

36 deelnemers gaven Mark Weghorst 3,6 sterren

Mark Weghorst is van de preventie én van het creëren van contextrijke omgevingen waarin kinderen kansrijk, gezond en veilig kunnen opgroeien. Hij heeft een geschiedenis in de randen van het onderwijs (bestuur, ouderorganisaties, advieswerk) en ziet de samenwerking tussen welzijn, jeugdgezondheid en onderwijs als een belangrijke voorwaarde voor gezond opgroeien. Hij maakt gemakkelijk de synthese tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse praktijk. Binnen het NCJ houdt hij zich bezig met onderwijs, schoolverzuim, weerbaarheid, ouderschap en preventie. Hij is één van de mensen van M@ZL, wat momenteel de enige effectieve interventie is voor school(ziekte)verzuim (in vo en mbo). Naast zijn preventiewerk bij het NCJ werkt hij ook bij Gedragswerk waar hij als sparringpartner vooral de ouders bijstaat van kinderen die het in het onderwijs even niet kunnen vinden.