Linda van Druijten was meer dan 15 jaar leidinggevende in met name het speciaal (voortgezet) onderwijs. Nu werkt zij met teams aan het versterken van de professionele kwaliteitscultuur, gericht op rolzuiverheid, onderliggende gedragspatronen en verantwoordlijkheden. Haar kracht is het bespreekbaar maken van dat wat vaak onbesproken blijft.