Lia Voerman

61 deelnemers gaven Lia Voerman 4,1 sterren

Lia is begonnen als orthopedagoog en docent in het VMBO. Al snel ging ze trainingen geven op het gebied van het leren van leerlingen. De laatste 10 jaar is ze zich gaan specialiseren in Didactisch Coachen: vragen stellen, aanwijzingen en feedback geven op zo’n manier dat leerlingen er echt iets aan hebben. Dit heeft geresulteerd in een promotie en een proefschrift: ‘Teacher feedback in the classroom’ en in de vertaling van haar wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van het lesgeven in het boek 'Didactisch Coachen'. Dit boek heeft in 2016 de NRO-publieksprijs gewonnen voor de vertaling van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.
Het gaat niet alleen om de omgang van docenten met leerlingen, maar ook om de omgang van leidinggevenden met hun medewerkers, resulterend in een feedbackcultuur, die leren op een school bevordert. Vanuit haar eigen bedrijf, V&F onderwijsconsult, verzorgt ze trajecten Didactisch Coachen op scholen van basisonderwijs tot en met HBO.