Lana Goossens werkt bij BCO Onderwijsadvies als onderwijsadviseur op het gebied van onderzoekend leren en het jonge kind. Ze vindt het belangrijk dat er binnen het onderwijs plaats is voor het kunnen en durven stellen van vragen. Het nieuwsgierig zijn èn dit ook blijven speelt hierbij een grote rol. Haar begeiding kenmerkt zich door enthousiasme, uitgaan van wat er al is en wat al goed werkt, actieve betrokkenheid en openstaan voor nieuwe uitdagingen.