Klaartje Schüngel is gespecialiseerd in de impact van social media op het gedrag en welzijn van jongeren. Zij begeleidt vanuit SocialmediaIMPACT schooldirecties en leraren middels trainingen, studiedagen en adviesgesprekken bij actuele vragen over mediawijsheid, social media en onderwijs. Zij helpt onderwijsprofessionals en ouders oplossingen te vinden hoe zij jongeren kunnen begeleiden in de omgang met social media. Ze stimuleert leerlingen na te denken over hun eigen rol in de online wereld. Met als doel dat jongeren zo vroeg mogelijk leren hoe zij social media op een positieve wijze kunnen inzetten.

De bijeenkomsten van Klaartje zijn interactief en worden ondersteund met treffende filmpjes, foto’s, actuele situaties en resultaten uit de nieuwste onderzoeken.

Thema’s: cyberpesten, schoolveiligheid, shamesexting, online groepsdruk, online weerbaarheid, online beïnvloeding en manipulatie, identiteitsvorming, nettiquette, pubers & social media, digitaal burgerschap, media en gezondheid, mediawijsheid, digitale geletterdheid

Scholen: BO, VO & MBO