"Passie voor onderwijs! Passie voor pubers!"is Johan op het lijf geschreven. Met bijna 25 jaar ervaring voor de klas is hij actief als mentor in de bovenbouw, als coach van nieuwe collega's, als begeleider van leerlingen met vraagstukken rondom onderpresteren en perfectionisme. Ook heeft hij projectonderwijs opgezet en begeleidt hij (examen)leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. 

Vanuit zijn eigen training en coach bureau Vijfsprong geeft Johan diverse trainingen rond communicatie, positieve groepsvorming, verbinding binnen een team en rond het mentoraat. Ook begeleidt hij (individuele) trajecten voor persoonlijke of professionele ontwikkeling.