Jiska is gepromoveerd op hersenonderzoek in de puberteit en heeft ruim 15 jaar onderzoek gedaan naar hersenen, hormonen en gedrag. Bij het Verwey-Jonker Instituut houdt ze zich bezig met sociaal-maatschappelijke thema’s binnen het jeugdveld. Via Science2share deelt Jiska bevindingen uit onderzoek met de praktijk, zodat (genuanceerde) kennis terechtkomt bij professionals in het onderwijs, opvoeding en zorg.