Jeroen van Velzen

Jeroen van Velzen

Jeroen ondersteunt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs bij de behandeling van klachten. In dat kader heeeft hij onder andere contact met partijen en het schoolbestuur over de vormgeving van de klachtprocedure. Jeroen is daarnaast een van de mediators van Onderwijsgeschillen.