Henk Keesenberg

Henk Keesenberg

171 deelnemers beoordelen Henk Keesenberg met een 7,4

Henk Keesenberg heeft een lange ervaring met de bestuurlijk-organisatorische vormgeving van onderwijsorganisaties. Hij heeft (na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs en een studie pedagogiek en onderwijskunde) jaren gewerkt bij de besturenorganisatie voor het algemeen bijzonder onderwijs, vervolgens bij het Landelijk Proces Management,  het procesmanagement WSNS en het PMPO. Van 1998 tot 2007 was hij senior beleidsmedewerker/consultant bij VOS/ABB, de organisatie voor bestuur en management voor openbaar en algemeen toegankelijke scholen.

Bij VOS/ABB bestonden zijn werkzaamheden uit belangenbehartiging, contributie dienstverlening en contract dienstverlening (ervaring met fusies van scholen en samenwerkingsverbanden, procesbegeleiding bij diverse vormen van samenwerking, waaronder  samenwerkingsverbanden WSNS, VO-SVO en REC’s), Tevens was hij actief in landelijke projecten als  WSNS+, “Kwaliteit Speciaal” en “Kwaliteit van de zorg in het VMBO en Praktijkonderwijs”.

Henk was sinds 2007 landelijk coördinator Passend Onderwijs. Ook was hij tot voor kort voor 1 dag in de week werkzaam voor het infopunt Passend onderwijs.

Sinds1 januari 2008 is hij samen met Roel Weener eigenaar van “WK onderwijsadvies”.
Hun werkzaamheden bestaan uit ondersteuning bij visieontwikkeling, fusies van samenwerkingsverbanden, begeleiding van zwakke scholen, coaching van directies, onderzoek en regionale ontwikkelingen.
Beiden zijn volop betrokken bij veel nieuw te vormen samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

In zijn vrije tijd heeft hij jarenlang zitting gehad in besturen voor (V)SO, VO en PO. Ook is hij voorzitter geweest van een samenwerkingsverband WSNS.
Sinds 2010 is hij lid van het curatorium van de Hoge School Leiden.